Soutěž


Soutěž s Národním divadlem Brno

probíhá: 18. 2. - 1. 3. 2017


5. března 2017 Národní divadlo Brno uvede na scéně Divadla Reduta odloženou premiéru inscenace Kámen a bolest. Posun zapříčinilo prosincové zranění, které potkalo představitele hlavní role při generální zkoušce. Jan Grundman je však již zcela fit, sádru odhodil a je plně připraven, stejně jako jeho kolegové na nový termín premiéry.

Divadelní hra Kámen a bolest vznikla podle knihy popisující život slavného italského sochaře, malíře a architekta Michelangela Buonarrotiho a také politickou a náboženskou atmosféru přelomu 15. a 16. století. Příběh, zobrazený na pozadí mohutných společenských změn, které florentská renesance quattrocenta přinesla italské a evropské společnosti, patří nesporně k vrcholným dílům české literatury 20. století. Karel Schulz jej původně zamýšlel jako třídílnou epopej, avšak předčasná smrt mu dovolila dokončit pouze první díl a započít práce na dílu druhém (torzo Papežská mše). Monumentální freska s ústředními tématy vztahu duše a díla, identity a svobody tvůrčí individuality zachycuje vrchol i rozklad renesančního a humanistického období. V postavě Michelangela pak autor ztvárnil zrod, vzestup a vývoj geniálního umělce heroicky zápasícího s vlastními vášněmi a dilematy i s nepřízní okolností.

Jan Grundman jako Michelangelo Buonarroti (foto: Jakub Jíra)
Jan Grundman jako Michelangelo Buonarroti (foto: Jakub Jíra)


Divadelní adaptace přední české autorky Lenky Lagronové pracuje především s dramatickým potenciálem kontrastů a protikladných sil, které byly základem dynamické renesanční doby, ale také Michelangelova osobního a tvůrčího vývoje. Klade naproti sebe moc církevní a světskou, tvůrčí svobodu a podřízení se donátorům, radost a bolest, krásu fyzickou a vnitřní. Vedle Michelangela Buonarrotiho (Jan Grundman) se v dramatizaci objeví další historické postavy, které patřily k hybatelům našich evropských dějin, jako například Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli či Lorenzo I. Medicejský řečený Il Magnifico.

Inscenaci režíruje Marián Amsler, který momentálně působí jako umělecký šéf bratislavského Divadla Astorka Korzo ’90. Jeho inscenace jsou známé jak divákům na Slovensku, tak z řady divadel v České republice.

VÝHRA: 2x2 volné vstupenky na představení Kámen a bolest, které se hraje v Divadle Reduta Brno ve čtvrtek 9. března 2017 (zač. 19:00).

Věnujte, prosím, pozornost termínu představení a soutěže se zúčastněte pouze, pokud v případě výhry máte čas do Divadla Reduta v daném termínu vyrazit! Pro zařazení do slosování stačí správně zodpovědět dvě otázky.

1. Byl Niccolò Machiavelli, mj. autor slavné komedie Mandragora, opravdu Michelangelovým současníkem?
ano
ne
2. Režisér Marián Amsler působil v letech 2010-2015 jako umělecký šéf jednoho významného tuzemského divadla. Kterého?
Pro zařazení do slosování vyplňte následující údaje:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Kontrola proti spamu:
opište tento kód šestnulapětsedmtři


Prohlášení o nakládání s poskytnutými údaji:
Po skončení soutěže jména a e-mailové kontakty nejsou archivovány a bez prodlení dochází k jejich vymazání ze systému.
Jména a e-mail jsou poskytnuty třetí straně (divadlu) pouze v případě výhry soutěžícího.