Autorská práva

Tento web je pod licencí Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 CZ) s těmito licenčními podmínkami:

1. Uživatel má právo s dílem nakládat a vytvářet jiná díla za podmínky,
    že dílo nebude využito ke komerčním účelům.
2. Uvedení autora (zdroje) – uživatel má právo s dílem nakládat a vytvářet
    jiná díla za podmínky, že zachová informace o původním autorovi (zdroji).
3. Uživatel je oprávněn nakládat pouze s původním a originálním dílem.
    Nesmí vytvářet další díla, která jsou od toho původního odvozena.

Texty:

1) Na texty (zejména recenzí) umístěné na tomto webu se vztahují autorská práva dle znění příslušného zákona. Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků, je bez našeho souhlasu zakázáno. Jejich užití, citace apod. je podmíněno souhlasem autora, resp. uvedením zdroje.
2) Anotace k inscenacím mohou vycházet z propagačních materiálů divadel, většinou nám přímo zaslaných. Vyhrazujeme si právo zaslané texty pozměnit, pokud například anotace není relevantní obsahu a charakteru inscenace.
3) Některé tiskové zprávy divadel kompletně přejímáme a jinak využíváme PR servisu divadel, texty jsou k tomuto užití nám přímo zasílány.
4) Prosíme o respektování, že toto je otevřený názorový prostor, nejsme tudíž povinni reflektovat na případné osobní námitky. Komentáře uživatelů nevyjadřují stanovisko autorů článků ani redakce. Názory jednotlivých redaktorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko celé redakce.

Fotografie:

1) Na webu jsou použity rozměrově malé fotografie, zkomprimované jpeg algoritmem tak, aby byla znemožněna další reprodukce v uspokojivé kvalitě, což je v souladu s § 31 zákona 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Fotografie z inscenací jsou do tohoto webu umístěny s laskavým svolením jednotlivých divadel, část jich byla k užití portálu i-divadlo.cz přímo zaslána či předána. Je-li nám znám, je vždy uveden jejich autor. Vlastníky snímků jsou jejich autoři, nikoli portál i-divadlo.cz. Pokud uveřejnění fotografií na těchto stránkách považujete za porušení vašich autorských práv, prosím, kontaktujte nás. Rádi umístíme na tyto stránky reklamní kontakt na autory fotografií apod.

2) Na vlastní fotografie uplatňujeme zákaz jakéhokoliv rozšiřování. Jejich případné užití je podmíněno souhlasem autora a uvedením jména autora. (Dle české verze Autorského zákona může být autorem osoba, nikoli subjekt, takže v tomto případě nestačí uvedení zdroje.) V případě vážného zájmu lze po dohodě vybrané fotky poskytnout v plné (tiskové) kvalitě.
Autory interních fotografií na tomto webu jsou obvykle Michal Novák nebo Kateřina Jírová nebo Šárka Schmarczová.

[Jinými slovy, děkujeme, že naše fotografie či práci profesionálních fotografů odtud nekradete. Stejně nemá cenu fotky z galerií či z článků stahovat a reprodukovat, neboť jsou zmenšené (zkomprimované). Při zjištění „vypůjčení“ fotografie pro cizí web (vč. Facebooku) konáme rychle a agresivně.]

Informace:

Převzetí informačních celků z tohoto webu (například pro potřeby jiného e-zinu či vzniku obdobného tematického webu) je zakázáno.

Feeding dat:

Jakékoliv automatické stahování (feeding) dat je bez souhlasu a uzavřené obchodní dohody zakázáno a povede k zablokování přístupu.