Divadelní „bobík“ roku 2015 - výsledky

Redakce uděluje anticenu divadelní „bobík“ roku 2015 všem nominovaným:
 

 Dušan Kuník, Pavol Rusko, Mario Bachratý ad. – producenti, produkce a PR muzikálu Romeo a Julie

...za rušení termínů plánovaných představení, nevstřícnou cenovou politiku, závažná porušení smluv
vůči účinkujícím a tvůrcům (včetně insolventního jednání), dále za nastolenou cenzuru na oficiálním
facebookovém profilu muzikálu a hrůzný styl komunikace s diváky nebo neurčitá vyjádření k budoucnosti
muzikálu.

 Jean-Francois Ott (spol. Ott Properties)

...za výpověď z nájmu užívání části nebytových prostor Pachtova paláce, jehož součástí byly některé
prostory Divadla Na zábradlí, které tomto divadlu již od 70. let sloužily jako neodmyslitelné foyer a část
zákulisí. Nerespektování dlouholeté kulturní tradice místa jde za novým majitelem Pachtova paláce, který
jej nabyl formou „zlatého padáku“ po krachu jiné společnosti.

 Blanka Bendlová, ředitelka Městského divadla Kladno, a magistrát města Kladno

...za manažerská selhání, destabilizaci souboru a dehonestující vyjádření* směrem k němu a jeho práci,
dále za kompletní zrušení dramaturgického plánu uprostřed běhu sezony a v neposlední řadě za neskutečné
průtahy se zahájením opětovného provozu v historické budově.

* jako např.: (cit.) „…členové uměleckého souboru jsou pouhými zaměstnanci, kterým nemusí záležet na tom,
na jakých inscenacích, v jakém prostoru a pod čím vedením budou pracovat“

 Pavel Polák, umělecký šéf HDK, a Egon Kulhánek, ředitel HDK

...za komerční politiku v koncepci repertoárového divadla, které je příspěvkovou organizací města, jakož
i za nízký počet nových inscenací (v sezoně 2015/16 je uvedena pouze jedna obnovená premiéra).

 grantová komise HMP (Vlastimil Ježek, Daniel Přibyl + spolupracující hodnotitelé)

...za návrhy nulového grantu pro Divadlo v Řeznické a pouze dílčího grantu „na dožití“ pro spolek
Divadlo Company.cz, provozujícího Divadlo Komedie, které v obou případech mohou přispět k zániku
těchto etablovaných a v rámci svého dramaturgického zaměření progresivních scén, jakož i za nesmyslná
až dehonestující vyjádření, které GK uvedla jako zdůvodnění svých návrhů. Postoj GK je o to podivnější,
že zároveň navrhuje ne nevýznamný grantový příspěvek i ryze komerčním scénám.

 Jan Hrušínský

...za absurdní, účelové a neoprávněné obvinění vedení Národního divadla v čele s Janem Burianem
a Danielem Špinarem, které se týkalo přesunu bust Rudolfa Hrušínského a Josefa Kemra v prostorách
historické budovy a které bylo až nevkusně medializované (přesun přitom proběhl na základě rozhodnutí
několikačlenné komise již v roce 2011, kdy ani jeden ve funkci ještě nebyl).

 


Odůvodění vyjadřuje stanovisko redakce.