Dotace a granty

 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE HMP
(dotace v tis. Kč)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Divadlo Minor 28 125 27 825 30 269 31 500 31 500 31 822 32 219 34 590
Divadlo na Vinohradech 61 482 62 965 64 962 67 791 63 988 65 715 67 711 79 255
Divadlo Na zábradlí 19 582 20 113 19 711 20 616 19 416 19 898 20 308 21 260
Divadlo pod Palmovkou 22 369 22 759 22 304 21 970 21 970 28 294 28 785 29 949
Divadlo Spejbla a Hurvínka 12 163 12 315 12 069 11 888 11 888 12 330 14 439 13 310
Divadlo v Dlouhé 38 137 38 137 38 605 38 026 38 628 39 308 40 847 42 511
Hudební divadlo Karlín 65 376 62 107 60 865 59 648 59 648 53 804 58 451 60 032
Městská divadla pražská 51 440 51 240 50 215 49 211 49 211 57 647 58 559 60 761
Studio Ypsilon 20 398 20 739 20 325 20 021 20 021 20 576 21 831 22 814
Švandovo divadlo 42 148 40 041 38 436 37 667 37 667 38 310 38 913 40 272

 

GRANTY MHMP 2017:

Návrh na udělení jednoletých grantů v oblasti kultury a umění ve Výboru KUL ze dne 14.12.2016
Návrh na udělení víceletých grantů v oblasti kultury a umění ve Výboru KUL ze dne 14.12.2016
Vázanost víceletých grantů 2013 - 2020

GRANTY MHMP 2016:

Návrh na udělení jednoletých grantů v oblasti kultury a umění ve Výboru KUL ze dne 9.12.2015
Návrh na udělení víceletých grantů v oblasti kultury a umění ve Výboru KUL ze dne 9.12.2015
Vázanost víceletých grantů 2012 - 2019

GRANTY MHMP 2015:

Návrh na udělení víceletých grantů v oblasti kultury a umění ve Výboru KUL ze dne 1.10.2014
Návrh na udělení jednoletých grantů v oblasti kultury a umění ve Výboru KUL ze dne 1.10.2014

GRANTY MHMP 2014:

Radou HMP schválené jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2014 do 200 000 Kč
Návrh na udělení jednoletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2014
Návrh na vázané granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2015 - 2018
Vázanost víceletých grantů 2012 - 2016
Zastupitelstvem HMP schválené víceleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2014 - 2017

VÝBĚROVÁ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MK 2014:

Konečné výsledky výběrových dotačních řízení pro rok 2014
Výsledky 1. kola výběrových dotačních řízení pro rok 2014

GRANTY MHMP 2013:

Vázanost víceletých grantů 2012 - 2016
Zastupitelstvem HMP schválené víceleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2014 - 2017
Zastupitetsvem HMP schválené jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2013 nad 200.000 Kč
Radou HMP schválené jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2013 do 200.000 Kč

VÝBĚROVÁ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MK 2013:

Konečné výsledky výběrových dotačních řízení pro rok 2013