Hodnocení

Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Omezení typu inscenace:
Regiony

Praha

 

Divadlo Pavla Trávníčka

Inscenace: Premiéra:  Redakce: Uživatelé:Recenze:Nejbližší termíny:
Sex, čachry a kultura pro všechny
26.5.2015 
20 % 10 %
Zase ta sborovna
13.3.2014 
Pozvání na večírek
4.6.2012 
20 % 40 %
Oxygen - Kyslík
22.6.2011 
10 % 0 %
Otylka
28.4.2010 
30 %
Sborovna
14.5.2009 
30 % 43 % 16.10.
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení inscenací redakcí

Inscenace:
Jiří
Landa
Helena
Grégrová
20 %  
20 %  
10 % 10 %
30 %