Pierre-Yves Chapalaîn

v minulosti: Divadlo DISK

Volby

Neaktuální inscenace (1)

inscenace, u kterých byl autorem nebo spoluautorem:

Divadlo DISK [katedra alternativního divadla]

  • Absint  (prem.: 4.5.2012, uváděno do: květen 2013)


Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.