Soutěž


probíhá: . .


Pro zařazení do slosování vyplňte následující údaje:
Jméno:
Příjmení:  
E-mail:

opište tento kód třidvěsedmdvětři


Prohlášení o nakládání s poskytnutými údaji:
Po skončení soutěže jména a e-mailové kontakty nejsou archivovány a bez prodlení dochází k jejich vymazání ze systému.
Jména a e-mail jsou poskytnuty třetí straně (divadlu) pouze v případě výhry soutěžícího.