Soutěž


Soutěž s Divadlem Bez zábradlí na 10. prosince

probíhá: 24. - 30. 11. 2021


Divadlo Bez zábradlí uvedlo nové nastudování muzikálu Cikáni jdou do nebe v režii Radka Balaše. Pokud byste chtěli tuto zdařilou inscenaci zhlédnout, stačí odpovědět na následující dvě otázky.

Strhující podobenství o věčné lidské touze, o svobodě, vášni a lásce, která dokáže zničit sama sebe, ale také příběh osudové lásky krásné Rady a zloděje koní Lujko Zobara a jevištní zpracování slavného filmu Emila Lotjanu a Jevgenije Dogy podle povídek Maxima Gorkého.

z muzikálu Cikáni jdou do nebe (foto: Tereza Křenová)
z muzikálu Cikáni jdou do nebe (foto: Tereza Křenová)


VÝHRA: 2 volné vstupenky na představení Cikáni jdou do nebe, které se hraje v Divadle Bez zábradlí v pátek 10. prosince 2021 (zač. 19:00).

Věnujte, prosím, pozornost termínu představení a soutěže se zúčastněte pouze, pokud v případě výhry máte čas do Divadla Bez zábradlí v daném termínu vyrazit!

Jakkoliv je nám to nepříjemné, zároveň musíme upozornit výherce, že ani pořadateli nezbývá nic jiného, než se řídit vládními opatřeními platnými v termínu konání představení. Tato opatření mohou přinést podmínky pro vstup či diskomfort při návštěvě představení.

1. V jakém roce byl muzikál Cikáni jdou do nebe v Divadle Bez zábradlí uveden poprvé?
2003
2004
2005
2. Jakou hru spolu kdysi v Divadle Bez zábradlí nastudovala dvojice Veronika Freimanová a Zdeněk Žák?
Milostivé léto
Milostné dopisy
Láska
Pro zařazení do slosování vyplňte následující údaje:
Jméno:
Příjmení:  
E-mail:

opište tento kód šestdevětpětšesttři


Prohlášení o nakládání s poskytnutými údaji:
Po skončení soutěže jména a e-mailové kontakty nejsou archivovány a bez prodlení dochází k jejich vymazání ze systému.
Jména a e-mail jsou poskytnuty třetí straně (divadlu) pouze v případě výhry soutěžícího.