Soutěž


Soutěž s Prima Hvězdným létem 2024 - Žena za pultem 2: Pult osobnosti

probíhá: 9. - 14. 7. 2024


VÝHRA --- 3x2 vstupenky
TERMÍN --- úterý 23. 7. 2023, 19.00
KDE --- Prima Hvězdné léto pod žižkovskou věží
PŘEDSTAVENÍ --- Žena za pultem 2: Pult osobnosti

Věnujte, prosím, pozornost termínu představení a soutěže se zúčastněte pouze, pokud v případě výhry máte čas na Prima Hvězdné léto v daném termínu vyrazit!

Legendární vševědoucí levicová prodavačka Jiřina se vrací ve vizionářské komedii pro dva herce ve čtyřech rolích, v komedii, která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda...

foto: Richard Kocourek
foto: Richard Kocourek


V hlavních a jediných rolích uvidíte Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse!

1. V jakém roce měla premiéru inscenace Don Quijote, v níž dvojice Kaiser-Lábus v Divadle Kalich hrají?
2006
2007
1999
2. V kolika inscenacích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus v Divadle Kalich nyní hrají?
ve dvou
ve třech
ve čtyřech
Pro zařazení do slosování vyplňte následující údaje:
Jméno:
Příjmení:  
E-mail:

opište tento kód třitřidvěčtyřitři


Prohlášení o nakládání s poskytnutými údaji:
Po skončení soutěže jména a e-mailové kontakty nejsou archivovány a bez prodlení dochází k jejich vymazání ze systému.
Jména a e-mail jsou poskytnuty třetí straně (divadlu) pouze v případě výhry soutěžícího.