Profil uživatele

Jiří Pletánek

Volby

Blogy

Píši pod svým vlastním jménem. Chci být nahý, jako Lear. Jsem jen prostý selský sekáček trávy, povoláním elektrikář a o příběhu Krále Leara jsem věděl jen to, co mi ve střípcích utkvělo v paměti, ze školy. Patřím tedy do té skupiny diváků, jenž nebyli před shlédnutím inscenace zcela znalostně vybaveni a přesto jsem neměl problém s čitelností děje. Král Lear je klas...
24.2.2012