Z tiskových konferencí

Dveře nového Studia ALTA pootevřeny
vydáno: 8.10.2022
V nadcházejícím období čekají Studio ALTA velké změny – opouští Invalidovnu a stěhuje se do nových prostor. Novým útočištěm, novou ALTOU se stane bývalý Panský pivovar v Libni. „Postupně s ním prorůstáme, sžíváme se a prosakujeme do nové budovy, její historie a lokality,“ říkají Lucia Kašiarová a Lída Vacková, sehraný manažerský tandem, který Studio ALTA utváří a rozvíjí. Multikulturní umělecké centrum stěhování čeká v příštím roce, ale již nyní byly dveře nové ALTY pootevřeny: 7. října 2022 byla představena nejen vize budoucího využití, ale proběhla zde i první performativní vystoupení.


dveře nového Studia ALTA pootevřeny
dveře nového Studia ALTA pootevřeny


Prostory bývalého Panského pivovaru v Libeňském podzámčí, dnes nazývaného jako Libeňský pivovar, možná mají pozoruhodnou historii, nicméně za symbolickou můžeme považovat skutečnost, že budoucí prostor pro taneční a pohybové divadlo vznikne v sále, který kdysi fungoval nejen jako výčep, ale především jako místo tanečních zábav a sousedských setkání. Právě tanec propojí již poměrně vzdálenou historii se současností, celý areál by se měl opět stát komunitním centrem, místem pro setkávání. Cílem je navázat na to, co tak jedinečně fungovalo již v Holešovicích (divadelní stage + tzv. Obývák).

S koncem tohoto roku 2022 tak Studio ALTA uzavře své dvouleté působení v karlínské Invalidovně (od počátku deklarované jako přechodné) a vydá se vstříc novému místu. To, po prvním přesunu z pražských Holešovic v roce 2020, nyní představuje důležitý krok ke stabilnímu zázemí, ale i výzvu v podobě celkové rekonstrukce dlouhodobě nevyužívaného objektu a crowdfundingové kampaně k jeho realizaci.

Lucia Kašiarová, Lída Vacková
Lucia Kašiarová, Lída Vacková


„Ke schválení žádosti o pronájem areálu došlo ze strany zastupitelstva Městské části Praha 8 již v květnu 2022. Smlouva na pronájem areálu pak byla podepsána v srpnu, s trváním do konce roku 2024. Po vypracování plánu investic však předpokládáme zásadní dodatek s vidinou obydlení prostoru až na desetileté období. Tato vize je zásadní pro postupnou rekonstrukci celého objektu a pro budoucnost Studia ALTA. Je to pro nás velký krok i závazek, zejména v současně nejisté době,“ říká ředitelka Studia ALTA Lída Vacková.


z vizualizací návrhů podoby budoucího kulturně-komunitního centra
z vizualizací návrhů podoby budoucího kulturně-komunitního centra


S realizacemi citlivých a funkčních proměn specifických, nedivadelních prostor má již Studio ALTA zkušenosti. Bývalý Panský pivovar ze 16. století disponuje prostornou halou a řadou místností vhodných pro zázemí kulturních i komunitních aktivit. Objekt, který není ani napojen na základní infrastrukturní sítě, však vyžaduje celkovou rekonstrukci. Architektonickou studii pro Studio ALTA v současné chvíli zpracovává studio 22:22 architekti. Pro financování rekonstrukce bude zásadní crowdfundingová kampaň připravovaná na příští rok, stejně jako dotace a dary od sponzorů a partnerů. Pro Studio ALTA se tak jedná o jeden z nejnáročnějších projektů za dobu svého patnáctiletého působení.


Stejně jako v předchozích sídlech chystá Studio ALTA spolupráci také s místními organizacemi a komunitou. Dramaturgicky se jedná o důležitou složku programu inspirujícího k angažovanosti, kreativitě a konstruktivnímu dialogu s jinakostí – napojení na lokalitu a atmosféru místa je tak i v novém místě působení zásadní.

„Společně s Městskou částí Praha 8 a našimi partnery věříme, že dokážeme z Pivovaru vytvořit místo, které bude důstojně dotvářet celou lokalitu Libeňského podzámčí,“ dodává Lída Vacková.

Lucia Kašiarová, Lída Vacková
Lucia Kašiarová, Lída Vacková


Zahájení divadelního provozu je plánováno na květen příštího roku, je však zřejmé, že ještě nepůjde o provoz s hotovým zázemím. Divadelní akcí, resp. komunitním programem se tak nejdříve rozžijí exteriérové lokace v bezprostředním okolí. „Již nyní oslovujeme tvůrce z oblasti pohybového umění, performing arts, multižánrových projekcí, umělce české i ze zahraničí. Uvidíme, co se z toho vyklube,“ těší se umělecká ředitelka Studia ALTA Lucia Kašiarová. Program bude produkčně zastřešovat právě ALTA. Po jarní části nastane moment, který rozhodne o tom, co bude možné v novém působišti dělat na podzim 2023. Finální vize počítá s divadelním sálem pro 90-120 diváků, oproti dřívějším působištím tedy kapacita bude větší.


první vystoupení v novém prostoru - performance Jitky Čechové A JEŠTĚ BYCH DODAL…
první vystoupení v novém prostoru - performance Jitky Čechové A JEŠTĚ BYCH DODAL…


Vůbec prvním uměleckým vystoupením v budoucím prostoru nové ALTY bylo sólové taneční představení Jitky Čechové nazvané A JEŠTĚ BYCH DODAL…, které více než sólem bylo pohybovým dialogem s místem, a také dialogem s hudebníkem Václavem Chalupským, který složil hudbu, a Annou Sedlmajerovou, jež přispěla svou poezií, která vychází z genia loci nejstaršího Zámeckého pivovaru v Libni.

Adresa nové ALTY? Je to nedaleko od stanice metra Palmovka, resp. od divadelně známé adresy - Divadla pod Palmovkou. Čili dostupnost bude velice dobrá.

zpracoval + foto: Michal Novák