Zaostřeno na ...
Městské divadlo Mladá Boleslav

Janeta Benešová: Je nutné ubránit prostor pro umění
[15.4.2020]
O tom, jak se současná koronavirová pandemie promítne do fungování Městského divadla Mladá Boleslav, jsem hovořil s ředitelkou Janetou Benešovou. Ta mimo jiné prozradila, o jakou premiéru budou diváci v této sezóně bohužel ochuzeni.

…ptal se Jiří Landa…

Zajímalo by mě, co všechno nyní musí divadelní ředitelka řešit?

Včeličkám květy sladit
a děcka nutit vstávat
a kožich kočkám hladit
a peckám jádra dávat…

Omlouvám se. To mne tak napadlo. Divadelní ředitelka – co by tak nyní měla dělat? Jako první mne napadlo, že bychom měli i v této době zachovat a ubránit prostor pro poezii a pro umění vůbec. To proto, aby nás nepřeválcovaly negativní zprávy, černé myšlenky a katastrofické scénáře. Měli bychom i v krizových okamžicích zůstat kulturními lidmi, a i v tento okamžik vše, co děláme, dělat tak, abychom uměli později obhájit a stát si za vším, pod čím je náš podpis. A co to vlastně v tuto chvíli je? Do jaké míry je to umění, do jaké míry pomoc svým blízkým, do jaké míry pomoc státu, městu? A tady asi nastupuje zdravý selský rozum. To znamená upřednostnění priorit, rozpoznání, co je žádoucí, bezpečné a prospěšné. A praxe, ta vypadá asi takto: komunikace se zřizovatelem, vedoucím odboru kultury, zabezpečení chodu nejnutnějších a možných provozů za přísného dodržování hygienických podmínek, komunikace s nejužším vedením divadla, širším vedením divadla, komunikace se zaměstnanci formou videohovorů, telemostů, sms zpráv, skupinové komunikace přes messenger, hromadné maily, zajištění práce, hledání práce pro zaměstnance tam, kde to jde, umožnění práce v režimu home office, komunikace s režiséry a tvůrčím týmem u inscenací, jejichž vznik je ohrožen, hledání variant, termínů, zvážení změn a odhadování dopadů těchto změn, hledání forem komunikace s diváky, realizace alternativních programů, informování médií o činnosti divadla…

Jak se současná situace promítne do aktuální a chystané sezóny?
Vzhledem k aktuálním opatřením vlády, pozastavení zkoušení všech nových inscenací a nutné reorganizaci průběhu divadelní sezóny, se vedení divadla po poradě usneslo zrušit následující akce: Noc literatury, která se měla konat dne 13. května; Dětský den, který se měl konat dne 1. června; hraní na zámku Sychrov plánované na dny 26. června až 4. července; festival Nadosah, který se měl konat ve dnech 9. – 12. září 2020. Městské divadlo Mladá Boleslav také neuvede plánovaný titul Zdravý nemocný vzhledem k odřeknutí termínu ze strany režiséra Patrika Lančariče. Inscenace měla mít premiéru 12. června na velké scéně. Volné večery budou v případě, že již bude platit zmírnění opatření, využity k odehrání abonentních představení, která se kvůli současnému stavu neuskutečnila, termíny zkoušení pak k dozkoušení dřívějších plánovaných titulů.

Uvažovali jste o možnosti začít novou divadelní sezónu už v létě?
Těžko nyní hovořit o tom, co bude v létě. Naší prioritou je dozkoušet tři rozezkoušené inscenace, aby byly připraveny k uvádění od nové sezóny. Teprve na základě skutečné situace budeme vědět, jak bude možno představení nahrazovat. Značnou částí naší divácké obce je mládež, pro kterou se představení musí odehrát během školního roku. Některá zrušená představení dalších předplatitelských skupin půjdou přesunout na začátek sezóny, protože naše předplatné je naštěstí „roční“, nikoliv „sezónní“. Vše je ale pouze v rovině mnoha možných scénářů a čekáme na vývoj situace.

Jakým způsobem nyní komunikujete se svými diváky a co pro ně chystáte?
Na sociálních sítích vysíláme Hovory v roušce, které jsou na programu pondělí až pátek vždy v 18 hodin a v sobotu vysíláme naše divadelní představení. Diváci si tak mohli připomenout Příběh koně, Scapinova šibalství a Sáňky se zvonci. Program je následující: v sobotu 18. dubna uvedeme MUŽE V OFFSIDU (Karel Poláček, Martin Vačkář, Ondřej Havelka), v sobotu 25. dubna KRÁLE LEARA (William Shakespeare), v sobotu 2. května MIKVE (Hadar Galron) a v sobotu 9. května dokument ke 100. výročí MDMB v režii Ondřeje Kepky. Začátky budou vždy v 19:00 hodin. Inscenace a dokument jsou k dispozici vždy od 19:00 do 22:00 hodiny. Poté budou odkazy smazány.

Jste dohodnuti na nějakých konkrétních krocích s vaším zřizovatelem po skončení nouzového stavu?
Se zřizovatelem jsme v kontaktu. Konkrétně s náměstkem Mgr. Danielem Markem, radním pro oblast kultury a s Mgr. Petrem Dostálem, což je vedoucí našeho odboru. Jakmile stav skončí, nebo dojde k jeho změně, si samozřejmě řekneme, co dál a s jakými změnami. Co ovšem bude, to nyní neví nikdo z nás. Snažíme se zůstat pozitivní a věříme.


.