Zpráva

Brno pro Ukrajinu
vydáno: 28.2.2022
Městské divadlo Brno pod záštitou paní primátorky JUDr. Markéty Vaňkové pořádá v úterý 1. března 2022 v 16.30 hodin na Náměstí Svobody koncert Brno pro Ukrajinu, jenž má podpořit ukrajinský stát i Ukrajinky a Ukrajince.

Koncert úvodním slovem a písní Otčenáš z muzikálu Les Misérables (Bídníci) zahájí Petr Gazdík. Ze stejného muzikálu uslyšíte i sborové písně „Příští den“ a „Slyš tu píseň zástupů“, v podání celého sboru zazní i titulní píseň z muzikálu Představ si… a „Zní v nás dávná přání“ z muzikálu Babylon. Vystoupí Alena Antalová, Lenka Bartolšicová, Marta Matějová, Jana Musilová, Robert Jícha, Jiří Mach, Igor Ondříček, Aleš Slanina, Petr Štěpán, Dušan Vitázek a mnozí další sólisté Městského divadla Brno za doprovodu orchestru MdB pod vedením dirigentky Emy Mikeškové.

Dále Kristýna Daňhelová zazpívá píseň „Já jsem ty a ty jsi já“ z muzikálu Sny svatojánských nocí, Lucie Bergerová „Modlitbu pro Martu“ a Ivana Vaňková ukrajinskou píseň a také ukrajinskou hymnu, kterou celý koncert zakončí.

Písně budou proloženy i přednesem básně v podání Michala Isteníka či proslovem primátorky města Brna a ukrajinské konzulky.

Kromě Městského divadla Brno na koncertu vystoupí taktéž operní sbor Národního divadla Brno a sólisté Filharmonie Brno, kteří zahrají žesťový nonet.

Jste srdečně zváni, přijďte za námi!

zdroj zprávy: Městské divadlo Brno