Zpráva

Čekárna divadelní a filmová
vydáno: 13.9.2011
Soubor Farma v jeskyni zahajuje novou sezónu: úspěšným projektem Čekárna – divadelní i filmovou verzí.

V úterý 13. září bude od 16.00 a 20.00 hodin v prostoru Roxy/NoD uvedeno divadelní představení, jehož obrazy z jedné železniční stanice oživují pohnuté okamžiky dějin 20. století. Ne náhodou je tento projekt vycházející částečně z poetiky magického realismu i po letech stále vyhledávaný nejen v Česku, ale i v zahraničí: hned po dvou pražských reprízách Farma v jeskyni zamíří na festivaly Ex Ponto v Lublani a MOT v makedonském Skopje.

„Vedle dvou prosincových repríz se plánuje prezentace Čekárny jako filmového projektu v říjnu v rámci ´pitching session´ na Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha. Farma v jeskyni připravuje svůj první větší film pod producentským vedením Čestmíra Kopeckého,“ dodává Viliam Dočolomanský, umělecký šéf Farmy a letošní držitel prestižní XII. Europe Prize Theatrical Realities.

Kromě Slovinska a Makedonie Farma zamíří na podzim ještě do Německa na festival Unidram, kde se bude prezentovat projektem DIVADLO / THE THEATRE. Právě toto představení, jež částečně vznikalo v severní Brazílii, zaujalo na dubnové přehlídce Farmy v Petrohradu před několika desítkami zahraničních kritiků a producentů. V Praze bude tento hudebně-taneční spektákl k vidění 10., 24. a 25. 10. a 3. a 4. 12. – pokaždé v Divadle Ponec.

Poprvé v Divadle Ponec bude 3. a 4. října uveden projekt CESTA [Work Demo] - komponovaný večer je složený z částí z různých inscenací Farmy, pohledů do metod tréninku herců souboru, videí z cest souboru za objevováním lidské zkušenosti po celém světě. Publikum se může těšit na trénink toreadorů, lamentaci plačky z Východního Slovenska, písně Rusínských emigrantů, cante jondo...

Premiérovým titulem bude AKCE 3 / ACTION 3. 21. prosince v Alfredu ve dvoře vznikne tvořivá dílna, na níž se setkají lidé z různých zemí světa – a právě výměna a sdílení zkušeností a „prožívání divadlem“ je hlavním tématem série těchto akcí. Akci 3 bude od 17. 12. předcházet mezinárodní workshop MUZIKALITA V DIVADLE A SCÉNIČNOST V HUDBĚ, jenž povedou Viliam Dočolomanský a členové Farmy. Dílna bude zaměřena na interpretační a kompoziční práci s hudbou, jako materiálem pro divadlo.


Studio Farma v jeskyni založil roku 2001 při přípravách projektu Lorca v Praze Viliam Dočolomanský a pro název svého souboru použil doslovný překlad arabského slova daimuz, kterým byl pojmenován právě statek Federica Garcíi Lorcy. Tento mladý režisér úspěšně reprezentuje české divadlo ve světě a se svými kolegy získává jedno profesní ocenění za druhým.

Důkazem je dlouhý seznam renomovaných scén a zavedených festivalů, kam byla Farma v jeskyni pozvána, ale především ocenění, jež toto divadelní studio během posledních několika pár let posbíralo. Můžeme mezi nimi najít hlavní Cenu Alfréda Radoka stejně jako ocenění z divadelního festivalu Edinburgh Fringe 2006, Total Theatre Award - cena předního britského časopisu Total Theatre Magazine, A Fringe First Award - cena skotského deníku The Scotsman a Fringe Society nebo cena britského deníku The Herald - A Herald Angel Award, Cena týdeníku Respekt pro inscenaci Čekárna za nejsilnější taneční dílo.

Ten samý projekt získal na 15. Festivalu Malých scén v chorvatské Rijece Cenu Veljka Maričiće za nejlepší představení. K posledním oceněním patří The Grand Prix Golden Laurel Wreath Award za nejlepší představení Festivalu MESS v Sarajevu pro představení SCLAVI / Emigrantova píseň.