Počet komentářů: 0
Nový komentář

Zpráva z...
Spitfire Company

Divadelní profil Spitfire Company v Paláci Akropolis
[18.1.2011]
Všichni jsme klauni nebo blázni...

09.02.2011 20:00 Spitfire Company - Spitfire Club
10.02.2011 20:00 Spitfire Company - Spitfire Club
11.02.2011 20:00 Tantehorse - Lorca - Marná láska
11.02.2011 22:00 Spitfire Company - Unicorn (Malá scéna)
12.02.2011 20:00 Tantehorse - Dante - Light in a Darkness
13.02.2011 20:00 Spitfire Company - Svět odsouzencův
14.02.2011 20:00 Clown Enano - Red Chocolate (PT)


Vždy na začátku roku se uskutečňuje v Paláci Akropolis profil divadelní skupiny Spitfire Company. Tento počin představuje jednu z vrcholných kulturních události nezávislé divadelní scény. Což potvrzuje i program letošního ročníku s podtitulem „Všichni jsme klauni nebo blázni...“.

Součástí programu je premiéra a vzácný host z Portugalska. José Luís Sampalo Torres, uměleckým jménem Enano, který je jeden z nejznámějších evropských klaunů a jeho klaunská představení mohli diváci vidět v 26 zemích po celém světě. Představení Red Chocolate získalo několik významných divadelních cen jako např. Second Prize (Lenzburguer Gaukler Festival ve Švýcarsku), Best Show (II Festival 3 days Farandula ve Španělsku), Best Show (X Festival Internacional de Tamaulipas v Mexiku). V České republice klaun Enano vystoupí poprvé.

Druhým vrcholem bude komponovaný večer Spitfire Company s názvem Spitfire Club, který byl vytvořen speciálně pro profil v Paláci Akropolis. „Spitfire Company se nacházejí ve zlomovém bodě. V současné době pracujeme na dvou nových projektech, které se v roce 2011 uskuteční v Paláci Akropolis a v obou projektech figurují klauni. Projekt Spitfire Club je ohlédnutí za naší dřívější tvorbou a současně ponoření do ní. Rádi bychom stvořili divadelní bláznivý sabat, ze kterého není úniku,“ říká Petr Boháč, umělecký šéf Spitfire Company a Mezinárodního festivalu Nultý bod. Na jednom jevišti se setkají všichni, kdo vystupují v představeních Spitfire Company. Diváci budou moci zhlédnout fragmenty z představení Svět odsouzencův, Nedotknutelní, Chaplinův Proces, Hlas Anne Frankové, Unicorn a taktéž z připravovaného projektu Bad Clowns. Hudební část se bude skládat z muziky Jana Kučery a DJingu Mr. Ultrafina a Matouše Hekely.

Druhým představením od Spitfire Company bude Svět odsouzencův, který dostal cenu Grand Prix na festivalu Zdarzenia v Polsku. Program doplní skupina Tantehorse zabývající se mimickým divadlem. V Paláci Akropolis Miřenka Čechová a Radim Vizváry uvedou dvě hry: sólové představení Lorca - Marná láska, které je nejčastěji označováno jako queer mime performance, a závěrečný díl Dark Trilogy Dante - Light in a Darkness, jenž naposledy sklidil ovace ve stoje na mezinárodním festivalu moderní pantomimy ve Varšavě.


09.-10.02.2011 Spitfire Company - Spitfire Club
Nespoutaný divadelní sabat vytvořený speciálně pro profil Spitfire Company v Paláci Akropolis. Propojení fragmentů ze Světa odsouzencova, Unicornu, Chaplinova Procesu, Hlasu Anne Frankové a Nedotknutelných. Ukázky připravovaného představení Bad Clowns. A živá hudba skladatele Jana Kučery spojená s DJingem Mr. Ultrafino a Matoušem Hekelou. V roce 2011 exkluzivně pouze dvě uvedení.

Hrají: Miřenka Čechová, Iris Kristeková, Petr Boháč, Petr Vaněk, Jan Miko, Robert Janč, Markéta Vacovská, Radim Vizváry, Cecile du Costa
Režie: Petr Boháč
Hudba: Matouš Hekela a Dj Mr. Ultrafino,
Light design: Martin Špetlík
Autor hudby: Jan Kučera


11.02.2011 Tantehorse - Lorca - Marná láska
Představení je mono-drama-mimickým obrazem Radima Vizváry, který je inspirován vztahem F. G. Lorky se S. Dalím a jeho historicko-románovou studií Iana Gibsona. Ta podává zprávu o zvláštním přátelství těchto dvou umělců, jehož esence, smysl a přesný tvar jsou předmětem dohadů, bádání a interpretací. Vypráví o jejich setkání ve Studentské rezidenci v Madridu, společně prožitém čase v Cadaquésu, kde se jim dostalo prostoru pro zážitky intimně-soukromé, též o následném odloučení a komunikaci pouze korespondenční, krátkých opětných shledáních a Lorcově předčasné násilné smrti. Ve svém závěru pak o osamělosti Dalího, pro něhož bylo toto přátelství podnětem k hluboké reflexi a naléhavé nostalgii. Osobní výpověď a provokativní ohlédnutí k otázkám týkajícím se tématu homosexuality a jejím postavením ve společnosti, využívá prostředků těla a jazyka mimického divadla. Jakousi skrytost, skrývavost, plachost a možnost popření přítomnosti homosexuálního podtextu ve vztahu Lorca-Dalí považujeme nejen za příznaky tragiky či marnosti této lásky, ale též je označujeme za ideální výchozí bod pro queer mime performance.

Hraje: Radim Vizváry
Dramaturgie: Matěj Samec
Choreografie – Kathak: Anežka Hessová
Hudba: Ondřej Gášek
Scénografie: Hugo Čačko
Light design: Martin Špetlík
Produkce: David Prokopič
Hlas: Jakub Gottwald


11.02.2011 Spitfire Company - Unicorn (Malá scéna)
Petr Vaněk a DJ Mr. Ultrafino tvoří neoddělitelnou součást celého představení. Vaňkovo fyzické, až existenciálně pojaté, herectví doprovází experimentální jazz, úryvky soundtracků vyjmutých z kontextu, zapomenutá archivní hudba, moogy a syntezátory, a to vše z vinylových desek. Hlavní hrdina je egoista, člověk odcizený, izolovaný, plný úzkosti, nicoty, strachu a bez společenských vazeb a v divákovi střídavě vyvolává pocity soucitu, lítosti či odporu. Tíživá atmosféra hry je střídavě odlehčována komickými momenty.
Na otázku proč si skupina Spitfire Company vybrala hru Unicorn, odpovídá Petr Boháč: „Nejdůležitější pro mě a Petra Vaňka byla exkurze do pocitu osamocení. Snažili jsme se pochopit člověka, který se ocitl zcela sám. To nám připadalo velmi současné, neboť se nám zdá, že lidé jsou často osamělí přímo uprostřed billboardové
společnosti. Text Jiřího Jarkowského je sonda do této existenciální zkušenosti. Jenomže být sám, slovy Jarkowského, neznamená beznaděj, ale možnost porozumět sám sobě. I kdyby to mělo znamenat to, že se člověk zastaví a zeptá se: Kdy teď, kdo
teď, kde teď.“


Hrají: Petr Vaněk, Mr. Ultrafino
Scénář: Jiří Jarkowský
Režie: Petr Boháč
Dramaturgie: Adam Renč
Hudba: Spitfire Company
Light design: Martin Špetlík
Produkce: Aneta Kafková
Scéna a kostýmy: Daniela Klimešová


12.02.2011 Tantehorse - Light in a Darkness
Přijde smrt a bude mít tvé oči ...Surreálně dekadentní rouhačství v žánru fyzického a mimického divadla. Dante - Light in a Darkness je závěrečná část divadelní trilogie DARK obsahující surreálnou a dekadentní poetiku s prvky fyzického divadla a moderního tance. Od motivu nenaplněné lásky v prvním díle (Virginie – In a Dark Place), k motivu lásky umírající, rodící se v oparu vzpomínky v díle druhém (Smrt Markýze de Sade – On the Dark Road), se na scéně objevuje láska vášnivá, hříšná, ďábelská. Kdo alespoň na chvíli nezažil peklo, těžko může nahlédnout za bránu ráje. Na druhou stranu, kdo neprožil ráj, těžko může pochopit peklo. Peklo nejsou druzí, peklo existuje v nás. Stejně jako v sobě udržujeme naději ráje.

Hrají: Miřenka Čechová, Radim Vizváry
režijní spolupráce: Petr Boháč
hudba: Matouš Mef Hekela a J. S. Bach
scéna a kostýmy: Petra Vlachynská, Lucia Škandíková
light design: Martin Špetlík
produkce: David Prokopič


13.02.2011 Spitfire Company - Svět odsouzencův
Hrajeme si, abychom zabili čas, hrajeme si, abychom se zabili. Tanečně výtvarné představení o pocitech marnosti, o nesnášenlivosti a nemožnosti si porozumět. Fyzické divadlo se surrealistickým nádechem o zahnívající společnosti, která se rozhodla zničit.
Spojení fyzického divadla s akční malbou malíře Jana Mika se stalo událostí nejen na českých scénách. Představení Svět odsouzencův získalo v roce 2009 hlavní cenu Grand Prix na festivalu Zdarzenia v Polsku, který patří mezi nejprestižnější festivaly nového divadla v Evropě. Propojení akční malby s fyzickou a taneční akcí odhaluje netušené možnosti vizuálního divadla. V každém představení vzniká na scéně originální obraz. Výstava těchto obrazů se např. uskutečnila v Galerii NoD a v Chemistry Gallery.

Hrají: Miřenka Čechová, Jindřiška Křivánková, Iris Kristeková, Petr Vaněk, Jan Miko
Scénář: Jiří Jarkowský
Režie: Petr Boháč
Autor hudby: Jan Kučera
Light design: Martin Špetlík
Produkce: Aneta Kafková
Scéna a kostýmy: Petra Vlachynská, Barbara Wojtkowiak


14.02.2011 20:00 Clown Enano - Red Chocolate (PT)
Klaun Enano, extrovert, inovátor, schizofrenik, spontánní buřič. Věří, že se klaunem nemůžeš stát, že klaunem musíš být. Jeho vytříbená improvizační technika a humor těží z výjimečných a absurdních situací. Po celém světě ukazuje svůj výjimečný a výstřední klaunský jazyk. Jeho nonverbální projev oslovuje široké publikum, přestože se vyhýbá sociálním, politickým a náboženským tématům. Enanův umělecký projev je nemyslitelný bez diváků, bez jejich spontánních reakcí a nepředvídatelných událostí. Jeho improvizace si vyžaduje spolupráci publika, jež v průběhu představení přebírá hlavní roli. Enano vyvolává v publiku širokou škálu pocitů a emocí. Staví se do role sociálního pracovníka, jenž umožňuje divákovi sundat si masku a tím v sobě naleznout svého svobodného klauna. Doporučeno pro jakékoliv publikum, které ještě samo v sobě klauna neobjevilo.

Představení Red Chocolate bylo odehráno již na třech kontinentech. Enano za něj dostal několik mezinárodních cen: Second Prize (Lenzburguer Gaukler Festival ve Švýcarsku), Best Show (II Festival 3 days Farandula ve Španělsku), Best Show (X Festival Internacional de Tamaulipas v Mexiku). V České republice Enano vystoupí poprvé.

„Jsem klaunen, abych se necítil osamělý mezi ostatními...“ To je životní krédo José Luíse Sampala Torrese alias Enana.Komentáře k tématu článkuPřidat komentář

Přidat komentář

Zatím zde není žádný komentář.