Zpráva

Divadlo Feste po 4 sezonách odchází z Kabinetu múz
vydáno: 14.6.2017
Divadlo Feste je nezávislá divadelní platforma působící již jedenáctým rokem. V prvních letech její existence se svými inscenacemi a projekty převážně kočovala (Divadlo Reduta, sklepní scéna CED, Buranteatr atd.). Před více jak čtyřmi lety našlo Divadlo Feste svoji pravidelnou scénu v Kabinetu múz, kde svoji spolupráci otevřelo úspěšnou inscenací textu Jaroslava Rudiše Národní třída.

Od roku 2014 se provoz Divadla Feste postupně harmonizoval s podmínkami sálu Kabinetu múz. Pravidelně se premiérují 4 inscenace za sezonu, které se pak na repertoáru drží obvykle více než rok. Kromě repertoárových projektů produkuje divadlo značný počet „off“ projektů jako jsou scénická čtení, projekty ve veřejném prostoru a Festival scénických čtení SPECIFIC.

Hudební klub Kabinet múz poskytoval Divadlu Feste prostor pro realizaci více jak desítky projektů. Divadlo se ovšem neustále rozvíjí, a rostou tak jeho potřeby, zejména co se zkoušení inscenací týče. Stále častěji tedy provoz Feste narážel na časově-prostorové bariéry, které s sebou nese fungování v hudebním klubu. Produkce DF jsou samozřejmě obsazované profesionálními herci z příspěvkových divadel, a tak se termíny hraní najdou až poté, co jsou jim známé fermany z mateřských divadel. S rozvojem Feste se tak začala opakovat situace, kdy termíny herců nebylo možné sladit s volnými termíny v Kabinetu Múz.

Dynamicky se rovněž vyvíjí vnitřní potřeby divadla: v letech 2017-2020 bude Feste spolupracovat s množstvím hostujících mimobrněnských režisérů, kteří se nemohou přizpůsobovat provozu hudebního klubu. Potřeba zcela pravidelného časového plánování, které je navázáno na stabilní a pouze divadlu určený prostor je tedy již zcela akutní. Není možné nabízet etablovaným režisérům spolupráci na bázi improvizované domluvy. Premiéry nutně potřebují pravidelné generálkové týdny a mezinárodní projekty pevné zázemí.

Aktuální situace Feste přímo souvisí s dlouhodobě (od roku 1989) neřešenou otázkou zázemí pro městem nezřizovanou kulturní scénu města. Netýká se jen divadel, ale rovněž klubů, výtvarného umění a dalších. Politika města vůči nezřizované kultuře není systematická, a tak dochází stále jen k částečným a krátkodobým řešením, která jsou navíc pro malé subjekty příliš drahá.

Tato tisková zpráva je výsledkem popsané politiky a také výsledkem růstové kondice Divadla Feste. Vzhledem k závazkům, které máme na několik let dopředu k našim donorům, musíme v první řadě zajistit prostor pro naše hostující režiséry. Ideální by ovšem byla systematická změna kulturní politiky města, jež by přinesla dlouhodobé řešení nejen pro Feste, ale i pro desítku dalších brněnských nezřizovaných divadel.

Rádi bychom Vás poprosili o spolupráci - víte-li o nějakém prostoru, ozvěte se!

zdroj zprávy: Kristýna Břečková