Zpráva

Nultý bod
Festival Nultý bod mění svou podobu
vydáno: 1.7.2024
Po loňském odpočinkovém roce přichází festival Nultý bod s velkými změnami. Spouští realizaci nového konceptu festivalu rozděleného na tři části, které proběhnou postupně od září do listopadu. Jeho cílem je postupně vytvořit platformu, která má za cíl povzbudit zájem mladých diváků o současné nezávislé performativní umění.

Prvním krokem bude realizace školní části festivalu Nultý bod ve škole, která promění území vybrané střední školy na festivalové centrum. Škola se stane dějištěm mnoha uměleckých formátů a workshopů, festival přijde přímo za svými diváky. Někteří z nich se stanou součástí klubu 0 a budou moci dva měsíce sledovat současnou performativní scénu zblízka a také být u plánování i realizace navazující veřejné části festivalu.

Festival Nultý bod pro veřejnost se uskuteční v závěru listopadu 2024 a jak bylo jeho zvykem již v předchozích letech, zaměří se na široké pole projektů z oblasti současného tance, objektového i vizuálního divadla. Program kurátorovaný Dominikou Špalkovou a Zdeňkou Horváthovou přinese inspirace ze zahraničí i české scény a bude představovat díla, která promlouvají jak k mladému, tak širšímu publiku.

Festivalový tým si klade za cíl inspirovat kulturní prostředí Prahy v práci s mladým divákem a také vytvořit koncept školního festivalu, který je adaptovatelný pro různá školní zařízení. V letošním roce se jeho školní část odehraje na gymnáziu PORG v Libni a veřejnou část bude hostit Kampus Hybernská.

„Tímto novým formátem bychom rádi vykročili směrem k mladému diváctvu. Uvědomujeme si, že takovou ambici má dnes více projektů a všechny jsou velmi potřebné, protože divadlo bez diváka se může stát lehce uzavřené samo do sebe. Proto jsme se rozhodli usilovat a aktivně mladé lidi oslovovat a zapojovat je do samotného procesu plánování i vzniku festivalu. Velmi si vážíme zejména odvahy a důvěry škol, které se této myšlence otevřely a jdou do projektu s námi. Věřím, že to bude pro všechny strany cesta plná inspirace a výsledný formát festivalu bude participativní platforma značně ovlivněná mladými lidmi, kteří si chtějí takový formát postupně vzít za svůj,“ uvádí ředitelka festivalu Lída Vacková.

zdroj zprávy: Anna Reisigová