Zpráva

Klinický týden v Divadle Drak již po páté
vydáno: 21.9.2022
V termínu od 22. 9. do 28. 9. 2022 se již po páté uskuteční v Labyrintu Divadla Drak projekt Klinika, který pro své studenty i zájemce z ostatních kateder pořádá Katedra výchovné dramatiky DAMU Praha ve spolupráci s Divadlem Drak. Tento projekt, který čerpá zkušenosti a inspiraci z klinických pracovišť například lékařských nebo pedagogických fakult, si klade za cíl nejen takové pracoviště pro studenty uměleckých škol vybudovat, ale zejména ověřit v praxi.

„V Divadle Drak po celou dobu naší spolupráce nabízíme Katedře výchovné dramatiky, jejím studentům i pedagogům vhodné zázemí pro tvorbu projektů zaměřujících se na hledání možností uplatnění divadla v pedagogickém procesu, na hledání přesahů divadla do cílené práce s dětmi i dospělými, s komunitami apod. Účastníci programu se mohou prostřednictvím intenzivního potkávání s profesionální institucí i širším kontextu místa jejího působení rozvíjet dispozice své tvůrčí práce na poli tvorby pro děti a mládež a v oblastech propojování umění se vzděláváním či oborech spojených estetickou výchovou i výchovou k tvořivosti,“ přiblížila projekt vedoucí produkce Divadla Drak Barbora Kalinová.

Jednou z klíčových metod výuky, kterou studenti v průběhu klinické praxe absolvují je stínování pozic vybraných pracovníků divadla. Studenti se v průběhu klinického týdne mohou seznámit s některými expertními pozicemi v divadle a jejich náplní. Doprovází vybrané zaměstnance a zúčastňují se všech jejich činností, díky čemuž si mohou porovnat své teoretické znalosti s reálnou praxí z provozu divadla.

Na programu byly dále diskuse, odborné přednášky a prezentace vlastní poznávací činnosti. Součástí „Kliniky” bylo také oborové setkání s dalšími hradeckými odborníky z Centra uměleckých aktivit Impuls a ZUŠ Na Střezině.

„Poprvé se letos otevírá Klinika také veřejnosti, a to přednáškou Jana Suka z Katedry anglického jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové O současných tendencích v performativním umění se zaměřením zejména na současné anglofonní projekty na pomezí divadla a performance artu, která proběhne 27. 9. od 19.00 ve Studiu Divadla Drak. Vstup je volný, ale doporučujeme předchozí rezervaci kvůli omezené kapacitě,“ doplňuje Kalinová

Další významnou součástí klinického týdne bude workshop se zahraniční lektorkou, běloruskou umělkyně a aktivistkou Aksana Haiko, která působí jako umělecká vedoucí a režisérka souboru Kryly Khalopa. „Třídenní dílna Aksany Haiko nabídne studentům různé pohledy na metody dokumentárního divadla, směřujícím ke komunitně a společensky angažovaným divadelním postupům,“ upřesnil program Roman Černík z Katedry výchovné dramatiky DAMU.

zdroj zprávy: Martina Marková