Počet komentářů: 0
Nový komentář

Zpráva z...
Kozel ve fraku

Kozel ve fraku v Arménii
[31.7.2017]
Umělecké duo Kozel ve fraku - Anna Kukuczková a Vojtěch Svoboda - reprezentovalo ve dnech 22. 7. – 26. 7. 2017 Českou republiku v arménském městě Tsaghkadzor na festivalu pantomimy. Devátého ročníku Leonid Yengibaryan festivalu se zúčastnili také umělci z Arménie, Německa, Ruska, Jižní Afriky a Bangladéše. Kozel ve fraku zde uvedl představení Absurditky - pásmo autorských etud na různá témata s více či méně absurdním charakterem.

„Představili jsme náš, evropský styl moderní pantomimy, který se jistě vymykal hlavnímu uměleckému proudu tohoto festivalu. Soudě podle ohlasů diváků i ostatních performerů bylo naše představení velmi inspirativní. Jako lektoři workshopu jsme mohli předat mladším účastníkům alespoň něco z naší práce. Velmi příjemně nás překvapila otevřenost, zájem a spontaneita místního publika, kteří v hojném počtu klidně hodinu a půl před představením zaplňovali místa v hledišti,“ uvedl Vojtěch Svoboda.

Kromě nových zkušeností si Kozel ve fraku odvezl i pozvání na festival pantomimy do Bangladéše. Navázal také kontakt s mimem Johnem Jacobsem z Jižní Afriky, který je bývalým studentem Maxmiliána Decrouxe a s Ekaterinou Varlakovou ze Sant Petersburgu.

Kozel ve fraku
Duo Kozel ve fraku se soustředí na zkoumání, tvorbu a vývoj žánru moderní pantomimy a nonverbálního divadla.

Anna Kukuczková
Anna Kukuczková se narodila 23. 8. 1987 v Ústí nad Orlicí. Od dětství se věnovala tanci, uměleckém přednesu a herectví. Tanec ukončila absolvováním 3. stupně na Základní umělecké škole v Ústí nad Orlicí pod vedením Mgr. Evy Veverkové. Herectví ukončila absolvováním 2. stupně Literárně dramatického oboru na téže škole pod vedením herečky Mgr. Markéty Světlíkové. Po střední škole absolvovala Vyšší odbornou školu hereckou v Praze v Michli obor Herectví - Moderátorství, pod vedením režiséra doc. MgA. Jakuba Korčáka a herečky Ivany Wojtylové. Poté byla přijata na Akademii múzických umění v Praze, kde získala bakalářský titul na Katedře pantomimy. Nyní studuje magisterské studium na téže škole. Zde studovala pod vedením pedagogů MgA. Radima Vizváry Ph.D., MgA. Martina Sochora Ph.D., MgA. Romana Horáka a MgA. Miřenky Čechové Ph.D. Anna Kukuczková pravidelně vystupuje na festivalech MIME FEST, MY MIME, PAN, Zlatá Praha a International Mime Art festival ve Varšavě. Také pravidelně účinkuje v mimickém představení Večer malých pantomim v Divadle Inspirace. Spolupracuje se skupinami MIME PRAGUE, Tichá opera a Cirkus Sakra. Je zakládajícím členem skupiny Kozel ve fraku. Inscenace, autorská představení a etudy ve kterých účinkuje jsou v žánrech pantomima, nonverbální divadlo, clownerie, commedia dell´arte, fyzické divadlo, tanec, opera a činohra.

Vojtěch Svoboda
Herectví se věnuje odmalička, kdy ztvárnil mnoho rolí v amatérských souborech, za které získal řadu cena ocenění (za herecký výkon Karlínská tříska, Nadělení Brno, cena poroty Loutkářská Chrudim, Held/in Tirol v Rakousku a další). Po studiu na osmiletém gymnáziu zamířil na Katedru pantomimy Akademie múzických umění v Praze, které roku 2016 završil absolutoriem (titul MgA.). V rámci projektu Erasmus studoval půl roku na škole Die Etage v Berlíně, kde spolupracoval s předními osobnostmi oboru mimického divadla v Evropě (Lionel Ménard, Marc Bogaerts, Oliver Pollak nebo Anke Gerber). Na svém kontě má množství divadelních inscenací a autorských etud. A to v žánrech pantomima, nonverbální divadlo, činohra, clownerie, commedia dell´arte, tanec, opera, fyzické divadlo a loutkové divadlo. Jako externista vystupuje v Národním divadle v Praze, je spoluzakladatel souboru Mime Prague a účinkuje také v souboru Cirkus Sacra nebo improvizačním divadle MimDuo. S kolegyní Annou Kukuczkovou vytvořili soubor Kozel ve fraku, zabývající se moderní pantomimou a nonverbálním divadlem. Jako jediný v současné době hraje sólové představení Perpetuum mobile podle unikátního pantomimického libreta od Václava Havla. Režijně se podílel na představení Hommage du Marcel Marceau v Berlíně nebo Robo Erectus v Divadle Inspirace. Jeho velkým režijním počinem bylo představení Mistr a Markétka, inspirováno stejnojmennou knihou Michaila Bulgakova. S premiérou v lednu roku 2017 režíroval operu Anne, beze strachu hledět na nebe podle knižní předlohy Deník Anny Frankové. Je zakládajícím členem a hlavním režisérem spolku Opera studio Praha. Jako lektor vede dílny na mezinárodních festivalech MIME FEST nebo International Mime Art festival ve Varšavě. V Čechách například na pražských Polibku Můzy, Minifestivalu nebo Improtřesku. Pravidelně vystupuje na mezinárodních festivalech MIME FEST, MY MIME a International Mime Art festival. Interpretačně se podílí na česko-německém projektu Körperklänge, který propojuje pantomimu s jazzem.


zdroj zprávy: Tereza BraumováKomentáře k tématu článkuPřidat komentář

Přidat komentář

Zatím zde není žádný komentář.