Zpráva

#NekulturníKultura
vydáno: 22.11.2021
Hudební divadlo Ze:Mě vydalo prohlášení k aktuálním vládním nařízením, v němž protestuje proti krokům Vlády České republiky a skutečnosti, že od pondělí 22. listopadu 2021 je občanům České republiky, kteří nepodstoupili očkování proti nemoci Covid-19, případně tuto nemoc neprodělali v posledních 180 dnech, znemožněna účast na kulturních akcích.

„Toto opatření považujeme za společensky nepřijatelné. Je nepřípustné, aby docházelo k segregaci občanů na základě podstoupení či nepodstoupení dobrovolné vakcinace a následnému odpírání kultury zdravým lidem. Každý svobodný občan má totiž dle Listiny základních práv a svobod na kulturu nárok,“ uvádí ve svém prohlášení ředitel a producent Hudebního divadla Ze:mě Vojtěch Adamčík.

Do této chvíle měli diváci možnost volby mezi antigenním, případně PCR testem
či předložením průkazu o dokončeném očkování nebo prodělání nemoci. „Avšak tato volba je jim nyní odebrána. Nemůžeme nadále tolerovat chování Vlády České republiky a tímto vyzýváme všechna česká divadla, aby se připojila k našemu protestu #NekulturníKultura.“

Hudební divadlo Ze:Mě v tuto chvíli ujišťuje své diváky, že nepatří-li do kategorie „vyvolených“, pokusí se jim co nejvíce usnadnit přerezervaci zakoupených vstupenek na jiné termíny. „I přes vyhlášená opatření máme v úmyslu odehrát všechna naplánovaná představení v této divadelní sezóně. V rámci každého z nich však chystáme pravidelná protestní vystoupení, která budou přenášena živě přes naše sociální sítě. Rušit představení by v této situaci totiž znamenalo podlehnout vládnímu tlaku a napomáhat eliminaci živé kultury ve veřejném prostoru. Divadla historicky patří ke komentátorům a glosátorům aktuálního společenského života a my cítíme povinnost dostát tomuto úkolu v co největší míře,“ uvedl na závěr Vojtěch Adamčík.
.