Zpráva

Nový vizuální styl Městských divadel pražských
vydáno: 3.5.2011
U příležitosti 60. výročí svého založení přicházejí Městská divadla pražská s novým logem a v souvislosti s tím i se změnami celkového vizuálního stylu. Autorem úprav nové grafické podoby, která bude probíhat postupně od ledna do září 2011, je jeden z nejvýraznějších současných tvůrců v oblasti grafiky u nás – idea designer Lumír Kajnar. Součástí vizuálního stylu je také nové písmo, které vytvořila celosvětově uznávaná designérka písma Veronika Burian ze společnosti TypeTogether. Nový kabát dostanou také webové stránky Městských divadel pražských. Ty budou spuštěny v polovině června 2011.

Jako první přijde na řadu logo Městských divadel pražských a jednotlivá loga obou divadel: „Největší změny v novém vizuálním stylu Městských divadel pražských se dotknou právě loga,“ uvádí správní ředitelka Eva Römerová a dodává: „K redesignu jsme přistoupili z důvodu jasnější komunikace poslání a statutu Městských divadel pražských, a také z důvodu posunutí grafiky tak, aby sledovala poslední trendy v tomto oboru.“ Lumír Kajnar, autor návrhů, doplňuje: „Nové logo vyloučí nefunkční prvky a oživí tvář divadel v očích diváků – vrací se k jasnému označení Divadlo ABC a Divadlo Rokoko, odstraní zkratku MDP i symboliku tří čtverečků.“

Nový vizuální styl čerpá ze symboliky map a plánků – náš svět je naše město a divadlo tvoří jeho kulturu. Divadlo dokáže změnit město, když napomůže lidem zorientovat se ve svém světě. „Městská divadla pražská nemají vlastní budovu, to zhoršuje dialog s ulicí. Lidé znají pojmy Divadlo ABC a Divadlo Rokoko, ale poslepu by je mnozí nenašli. Vyznat se v pasáži Lucerna nemusí být snadné, někteří lidé si občas obě scény zamění. Viděl jsem, jak jim k rychlé orientaci posloužila jednoduchá mapka na pokladně. Mapy se tak staly skvělou metaforou vizuálního stylu,“ uvádí Lumír Kajnar. „Představme si tvář Městských divadel pražských jako kvalitního průvodce divadelním světem. Co by na něm diváci ocenili? Přehlednost, srozumitelnost a ověřené zdroje. I proto se vizuální jazyk Městských divadel pražských inspiroval mapami,“ dodal.

Písmo Adelle, které je součástí nově vznikající vizuální podoby, vytvořila Veronika Burian ve své firmě TypeTogether. Písmo získalo první místo v kategorii „Originální řez písma“ na evropské designérské soutěži Ed-Awards 2010.

Na nové podobě webových stránek pracuje několik společností, z nichž nejvýraznější práci odvedla společnost Symbio, která navrhla celkový design, strukturu i architekturu webu. Velmi výraznou součástí nové webové prezentace jsou fotografie hereckého souboru a stálých hostů Městských divadel pražských – ty jsou dílem fotografa Ondřeje Pýchy.

Nové logo a písmo Adelle se začnou objevovat od ledna 2011. Celý proces redesignu, který zahrnuje i změnu veškerých vizuálních prvků – od plakátů a vstupenek až po nové cedule u vchodů – bude ukončen v září 2011.

zdroj zprávy: Kristina Maixnerová (Městská divadla pražská)