Zpráva

Oslavte 60. sezonu Městských divadel pražských
vydáno: 3.5.2011
Městská divadla pražská slaví 60. sezonu – živým přenosem Kaplana, koncerty a výstavami. Jako první divadlo v České republice připravují Městská divadla pražská živý přenos činohry. Pro širokou veřejnost se bude promítat představení Pan Kaplan má třídu rád na velkoformátové plátno umístěné speciálně pro tento účel ve dvoraně paláce U Nováků.
Živý přenos bude součástí oslav 60. sezony Městských divadel pražských, které se uskuteční v sobotu 7. května 2011 od 10 hodin až do půlnoci v divadlech ABC a Rokoko, v pasáži U Nováků a pasáži Rokoko.


Brány Městských divadel pražských se poprvé otevřely v sezoně 1950/1951 a 7. května 2011 si připomeneme, co vše se za 60 sezon na prknech Městských divadel pražských událo.

Oslavy budou zahájeny v 10 hodin dopoledne velkou výstavou s názvem Procházka historií – 60 sezon Městských divadel pražských a otevřena bude pro všechny kolemjdoucí až do večerních hodin. Najdete ji ve dvoraně vedle pokladny Divadla ABC v pasáži U Nováků. V pasáži Rokoko bude ve stejnou dobu probíhat výstava Proměny programů k inscenacím Městských divadel pražských.

Pokud vás zajímá, jak vypadají divadla ABC a Rokoko se vším všudy, nenechte si ujít další akci Divadelní labyrint – prohlídku zákulisí divadel ABC a Rokoko s kvalifikovanými průvodci. Ti vás zavedou na místa, kam se běžný divák může dostat málokdy. Stačí se přihlásit přímo v divadlech. Pro děti bude připraven kreativní workshop v pasáži Rokoko s názvem Dětské hrátky.

Od 11 do 16 hodin vám prohlídku výstavy zpříjemní hudební vystoupení skupin a interpretů, z nichž někteří jsou spřízněni s Městskými divadly pražskými – ve dvoraně v pasáži U Nováků si budete moci připomenout písničky z představení Šakalí léta, připraven je recitál Jitky Smutné & Terezy Nekudové & Lukáše Buriana a recitál Veroniky Gajerové & Jiřího Janoucha. Nebude chybět ani Orchestr Karla Vlacha. Oslavami budou diváky provázet již osvědčení herci a moderátoři Vasil FridrichJiří Hána.
Od 15. hodin bude hrát Vlado Urlich Quartet – skupina s mezinárodním obsazením, která jistě diváky naladí na tu správnou notu před prvním českým živým přenosem divadelního představení ve dvoraně paláce U Nováků.

Oslavy vyvrcholí v 17 hodin v Divadle Rokoko představením Prolomit vlny a v Divadle ABC jednou z nejnavštěvovanějších inscenací Městských divadel pražských – Pan Kaplan má třídu rád, za účasti mnoha významných hostů spojených s historií Městských divadel pražských. Divadelní představení bude provázet již dříve zmíněný přenos v pasáži. Nenechte si ujít první živý přenos tohoto představení v Česku.

Průběh oslav bude možné sledovat také na internetu na stránkách Městských divadel pražských.

KRÁTCE Z HISTORIE
Za 60 sezon své existence se v Městských divadlech pražských odehrálo nesčetné množství premiérových představení, a prošla tudy řada významných a slavných umělců, z nichž mnozí zůstávají po dlouhá léta věrnými spolupracovníky a členy uměleckého souboru. Nejdéle hrajícím hercem je Lubomír Lipský, který je členem souboru od roku 1950. Z dalších „nejdéle sloužících“, které můžeme i dnes na scénách ABC a Rokoko vídat, jmenujme Květu Fialovou, Janu Drbohlavovou, Stanislava Fišera a Danu Syslovou.
Pod vedením legendárního ředitele Oty Ornesta (1950 – 1972), za jehož éry (tzv. Ornestinum) dosáhlo divadlo největšího věhlasu, začínal soubor na dvou scénách – v Komorním divadle a v Divadle Komedie, v roce 1962 se připojilo Divadlo ABC. Za normalizace byl Ornest odvolán a nahradil ho Ladislav Poživil. Ten se snažil i v nelehkých podmínkách udržovat dobrou tradici Městských divadel pražských, která tehdy panovala na scénách Divadla Komedie, Divadla ABC a Divadla Rokoko, které se k Městským divadlům pražským připojilo v roce 1975.
Po roce 1989 patřily pod hlavičku Městských divadel pražských tři scény: Rokoko, ABC a Komedie – každá měla samostatný soubor a svého uměleckého šéfa, ale jednoho společného ekonomického ředitele. V tomto období se ve třech divadlech vystřídalo i několik uměleckých souborů. Za všechny jmenujme v Divadle ABC éru Milana Schejbala, v Divadle Rokoko Zdenka Potužila a v Divadle Komedie – která se oddělila v roce 2002 – éru Michala Dočekala. Toto období zaštiťovala v letech 1995-2006 jako ředitelka Radka Pipková.
V roce 2006 se dvě scény Městských divadel pražských navrátily ke koncepci Městských divadel pražských jako jednoho souboru působícího na více scénách (tak, jak tomu bylo od roku 1950 do roku 1989). Současné vedení ředitele Ondřeje Zajíce, uměleckého šéfa Petra Svojtky a správní ředitelky Evy Römerové v mnohém navazuje na Ornestovu éru a Městská divadla pražská získávají stále většího věhlasu.

zdroj zprávy: Kristina Maixnerová (Městská divadla pražská)