Zpráva

Prostor pro kulturu sebepoznávání
vydáno: 10.3.2011
...cestou hry, řeči, pohybu, hlasu, tance, čaje, zvuku, tajemství, času...
Přímo v srdci Prahy uprostřed Kampy stojí krásný dům. Pod jeho okny teče řeka Vltava, je obklopen silnými starými stromy. Dostanete se k němu buď příjemnou procházkou přes park, zakončenou překročením lávky, či spletitou cestou malebných malostranských uliček. Ať jste našli cestu jakkoliv, vítejte v Divadle Kampa.

Divadlo Kampa se nachází se v domě, v jehož přízemí sídlí restaurace, v patře se nachází divadelní sál a největší místnost v podkroví je využívána k mnoha zajímavým aktivitám. Majitelem celého objektu je Česká obec sokolská. Zdejší divadlo bylo v minulosti provozováno několika různými subjekty a v čase měnilo své jméno. Nyní má tento krásný prostor v pronájmu a cíleně jej opečovává a kultivuje občanské sdružení Paralela. Provoz divadla je realizován i díky laskavé záštitě a podpoře pana Jaroslava Duška. Právě on objevil možnost pronájmu divadélka a oslovil Paralelu o.s. ke spolupráci. Vznikl tak projekt nejen divadelní, ale i skutečný prostor pro kulturu sebepoznávání, jehož hlavním cílem je aktivně propojovat různé paralelní roviny živého, živoucího, živelného i životního umění. Zrodilo se Divadlo Kampa.

Hlavní hrací prostor - sál v patře - disponuje diváckou kapacitou 70 míst, kterou lze upravovat dle typu představení. Jedná se tedy spíše o komorní scénu, která předurčuje dramaturgii divadla. Menší jeviště je tedy ideální pro prostorově jednodušší hry bez velkého množství rekvizit, pro hry o méně hercích, pro improvizace a divadlo autorského typu. Krásně zde vynikají i koncerty, přednášky a diskuzní setkání. Vzniká zde velice zajímavá škála různých typů představení pro široké okruhy diváků.

Podkroví je pak ideálním prostorem na realizaci nejrůznějších volnočasových aktivit. Sídlí zde například čajová škola ČajoMír se svými pravidelnými kurzy, odehrávají se zde rozličně zaměřené tvůrčí dílny, workshopy, přednášky. A je to i místo pravidelných schůzek vedení Divadla Kampa.

Vše funguje od září 2010 a slavnostní otevření Divadla Kampa proběhlo v den podzimní rovnodennosti. Oslavu provázel slovem Jaroslav Dušek a krom besedování a koncertů proběhlo přímo v parku na Kampě několik nádherných rituálů v podání vážených hostů z Mexika, indiánů Xolotla, Tecciztemoca a jeho rodiny, kteří v Praze tímto i zakončovali svou několikaměsíční práci.

Hlavní divadelní scéna má několik stěžejních tematických okruhů. Jedná se zejména o improvizované divadlo, jejihož lídrem je bez pochyby Malá Vizita Jaroslava Duška a Pjéra la Šéze (ve světelných stopách Michala Zborníka). Dále zde účinkuje soubor Samé vody s jejich pravidelnými Improvyžlacemi (zde hrají mj. děti Jaroslava a Ivety Duškových Agáta a Martin) a představení hráčů České improvizační ligy.

Zajímavá a inspirativní jsou představení s neslyšícími, obě režírovaná Jaroslavem Duškem. Jedná se o hru Racek od Johnatana Livingstona, kde Ivana Uhlířová, držitelka ceny Alfreda Radoka, čte text poutavé knihy, na podiu se pohybují dvě neslyšící herečky a oba světy propojuje tlumočnice převádějící slova do znakové řeči. Představení U výčepu je pak rize autorským počinem neslyšících herců. Vše je tlumočeno do mluvené češtiny a Jaroslav Dušek se ve hře představuje jako výčepní. Po obou představeních následuje vždy beseda, naplněná vždy zajímavými dotazy a prozřeními z nečekaného spojení světů zvuků a ticha.

Divácky velice oblíbené jsou v Divadle Kampa také nejrůznější setkání a diskuzní pořady. Duše “K”, původně rozhlasový blok Jaroslava Duška, se zde příjemně zabydlel a pravidelně nabízí divákům poutavý rozhovor s jeho velice zajímavým hostem na témata pozemská i vesmírná. Večer je zakončen osobní besedou s diváky, která se často protáhne až do pozdních večerních hodin. Představení je navíc bohatě zaléváno čajem, který je přímo na podiu obřadně připravován po celý večer a servírován divákům do hlediště.

A v neposlední řadě se nyní dramaturgie Divadla Kampa zaměřuje na představení adresně směřovaná k ženskému publiku. Odehrávají se zde autorská představení, jimž dala režisérsky a scénáristicky vzniknout Iveta Dušková společně se souborem o.s. Cylindr. Jsou to hry Na cestě, která pojednává o intimním rozhovoru probíhajícím během cesty matky a dcery za babičkou, a BlaŽenka, kde je tancem, pohybem a hudbou barvitě vykreslena situace domácího násilí a vyjádřeno vlastní znovuobjevování ženské síly. Pravidelně zde hraje také známá herečka slovinského původu, nádherná Nataša Burger, její autorské představení Vlny, kde máme možnost postupně objevovat několik různých osobností ukrývajících se v jedné ženě.

Dále pak vznikají nové inscenace přímo na divadelních prknech, doslova tedy šitá na míru. Jedná se o již zmiňované hry v režii Ivety Duškové. Dále zde pak tvoří již renomovaný soubor Divadla NaHraně a v současnosti neméně populární Cabaret Calembour, v obou případech se jedná o čerstvé absolventy DAMU a mají v Divadle Kampa své téměř vyprodané premiéry. Neméně divácky úspěšná jsou i představení autorské dvojice J.V.Č. a D.B.T., například jejich Divsalón nebo další představení z dílny divadla Tichá pošta.

Jak již bylo zmíněno, konají se zde i rozmanité akce hudebního typu, například hlasové terapie paní Feng-yun Song, krásné koncerty (Yellow Sisters, Žiarislav atd.) a mnohé další.

A nezapomíná se ani na děti, ba naopak, v Divadle Kampa se pravidelně odehrává několik různých dětských představení. Většinou jsou autorským počinem paní Ivety Duškové a Cylindru o.s., hostují zde ale i jiné zajímavé soubory a všechny se těší velké oblibě u dětí i rodičů.

Vlastní dramaturgie divadla se zaměřuje a aktuálně reaguje zejména na přírodní cykly, na opětovné propojování člověka s přírodou a principy respektu a
znovunavracení se k jejím bohatým a krásným zdrojům. V Divadle Kampa se konají pravidelné rezidentní Úplňkové večírky, během nichž na návštěvníky čeká vskutku zajímavý a netradiční program (čajový obřad, meditace, rituály, hudba ku poslechu i tanci, obrazové projekce, výstavy, degustace atd.). Hlavní oslavy a události se pak odehrávají u příležitostí dní slunovratu a rovnodennosti.

Cílem celého projektu je vybudování kvalitního programu s konkrétním zaměřením oslovujícím specifické publikum. Principem je vytváření programu dle hlasu svého srdce, kdy funguje důvěra v energii toho prostoru. Představa je, aby divadélko žilo po celý den, aby si lidé zvykli, že je to místo, které jim nabízí smysluplné trávení volného času jak během všedních dnů, tak během víkendů, zkrátka neustále. Místo, kam se budou rádi navracet, protože je bude obohacovat a inspirovat, čili budou se zde skutečně “sebepoznávat”...

zdroj zprávy: Květa Bílková (Divadlo Kampa)