Počet komentářů: 0
Nový komentář

Zpráva z...
Studio ALTA

Studio ALTA bude v nové sezoně ještě otevřenější
[1.9.2015]
Holešovické Studio ALTA se od svého vzniku v roce 2007 profiluje jako prostor pro současný tanec s přesahem do jiných druhů umění a místní komunity. V neformálním prostředí se překlenují hranice mezi umělci a divákem i mezi tradičně vnímanými uměleckými žánry.
Do nové sezony vstupuje Studio ALTA hned s několika premiérami.


Autorská inscenace Uhozené květinou režisérky Petry Tejnorové přinese netradiční vhled do ženské psyché a na jeviště přivede trojici výrazných interpretek – Vandu Hybnerovou, Terezu Ondrovou a Lucii Kašiarovou. Druhou zářijovou premiérou se stane projekt rezidenční skupiny ME-SA, která v inscenaci Let Me Die in My Footsteps zkoumá vztah skupiny, jedince a systému a jejich schopnost společně koexistovat. V listopadu se na jeviště Studia ALTA vrací úspěšný soubor VerTeDance a venezuelský improvizační mág David Zambrano, aby společně představili projekt pro čtveřici tanečnic, doprovázený naživo kladenskou kapelou ZRNÍ.

Díky únorovému rozšíření do dvou nových hal prohlubuje Studio ALTA i nadále různorodost svých aktivit a přesvědčuje návštěvníky, že světy umění a běžného diváka si mohou být velmi blízké. Nový cyklus Kino v obýváku nabídne zdarma v útulném prostředí návštěvníkům promítání dokumentárních filmů. Pravidelně se zde budou konat i čtení mladých začínajících autorů, sdružených kolem portálu Flog.cz. Pokračovat bude program výstav, které zde získávají nové významy ve vztahu k netradičnímu prostoru. Multifunkční kavárna přezdívaná „Obývák“ slouží také místní komunitě: Studio ALTA se letos zapojí do sousedských slavností Zažít město jinak a dalších aktivit na podporu komunitní soudržnosti. Zároveň díky neformální atmosféře tančíren pro veřejnost boří vnímání současného tance jako elitního umění a snaží se ho přiblížit nejširším vrstvám společnosti.
Obývák tedy slouží jako otevřený prostor pro tvorbu a prezentaci odvážných a originálních děl, ale i pro setkávání a navazování uměleckých spoluprací a prohlubování vztahu s diváky. V neposlední řadě se zde propojuje umění a neziskový sektor – konají se zde komunitní, charitativní a osvětové akce na podporu povědomí o menšinách, uprchlictví, ale i ekologii či mezigeneračního dialogu. Cílem je vytvoření konstruktivní diskuze a vyvrácení obecně vžitých stereotypů o některých minoritách. Dramaturgie Studia ALTA vnímá umění a tanec jako nástroj občanské společnosti a citlivě reaguje na potřeby současného světa.

Podzimní programové highlighty ve Studiu ALTA:

11. + 12.9. v 19:30
Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou

19.9. od 14:00
Zažít město jinak – Bubenská

24. – 25.9. v 19:30
ME-SA / BOD.Y / Renan Martins: Let Me Die In My Footsteps

22.10. v 19:30
karen foss Quiet Works: Golden Evil

23.10. v 19:30
Helene Weinzierl: Democrazy

20. – 21.11. v 19:30
VerTeDance / David Zambrano / ZRNÍ: ImproShow


zdroj zprávy: Tatiana BrederováKomentáře k tématu článkuPřidat komentář

Přidat komentář

Zatím zde není žádný komentář.