Zpráva

Taneční inscenace přemítající o vztahu vody a člověka
vydáno: 17.8.2022
23. a 24. sprna 2022 v 19:00 na zahradě Studia ALTA / Západní křídlo Invalidovny uvede Alica Minar & col. ve spolupráci s raum4 e. V. reprízu taneční inscenace PERMEANCE.

Inscenace PERMEANCE se zabývá tématem vztahu vody a člověka. Čerpá hluboko ze vzpomínek autorů i diváků, aby podalo svědectví o našem kolektivním vnímání vody, která je všudypřítomná a přesto tak vzácná. Pohrává si s absurditou a humorem, který vyvažuje komplexnost a závažnost ekologické tematiky. S diváky komunikuje přes více médií a otevírá prostor pro aktivitu a individuální osobní vklad.

Alica Minar & col. je skupina tvořící performativní umění s důrazem na tematický a žánrový přesah. Jejich inscenace jsou výsledkem týmové spolupráce mezinárodních umělců propojujících těla, zvuky, vizualitu, text a objekty. Prostřednictvím uměleckého výzkumu nechávájí intuici a intelekt proplétat se při zhmotňování emocionálně zatížených témat člověka a společnosti. Svým působením na scéně udržují trvalou kontinuitu spolupráce s českými a německými institucemi. Hravě objevují potenciál mezi tělem a objektem přinášejíc do centra pozornosti vzniklé bizarní a absurdní střípky choreografie. Pracují precizně, ale s citem, přičemž neztrácejí zvědavost, humor ani dynamiku.

PERMEANCE je mezinárodní participativní taneční inscenace zkoumající naše měnící se zkušenosti s vodou ve vzpomínkách i v současnosti. Venkovní choreografie PERMEANCE předává pocit soudržnosti a harmonie s přírodou a se sebou samým. Zároveň tato multilingvální inscenace přináší pocit hravosti a lehkosti, jako když jsme nadnášeni vodní hladinou za letního dne, která nás jako siréna postupně a nenásilně vtahuje do hlubin tématu.

Událost na stránkách divadla: https://www.altart.cz/program/alica-minar-col-raum4-e-v-permeance/

Událost na facebooku: https://m.facebook.com/events/359474649488964
.