Zpráva

Zdarec Stadec!
vydáno: 9.9.2011
Díky podpoře mnohých (diváků, mediálních partnerů, tvůrců a nadšenců) se podařilo proměnit myšlenku ve skutečnost a v Brně v loňské sezóně vzniklo a konkurenční boj přežilo Multikulturní centrum Stadion. Než si nastíníme, co nového připravujeme v nadcházející sezóně 2011/2012 a co všechno bychom chtěli pro všechny příznivce Stadecu zlepšit, podívejme se ve stručnosti na to, čeho jsme spolu s vámi dosáhli v uplynulé sezóně:
12 premiér, 19 koncertů, spoluúčast na třech festivalech, jeden vlastní festival, 4 Factory Fashion Market (Trhy s nezávislou módou), spolupráce s více než dvaceti soubory. Celkem na Stadecu proběhlo 229 kulturních akcí, které navštívilo 31 600 diváků. Vlastními silami se podařilo vytvořit v sále podmínky pro tzv. multifunkční využití (variabilita prostoru se rozšířila o malou scénu, byl vytvořen základ tzv. „blackboxu“). Byl pozměněn název multikulturního centra z oficiálního „Stadion“ na domáčtější a mírně lokálně patriotické „STADEC“. Rovněž se zásadně proměnila grafika, kterou se Stadec bude od této sezóny prezentovat. Přes prázdniny rovněž proběhla rekonstrukce kavárny podle návrhu Pavla Boráka, která se výtvarným pojetím vrací k funkcionalistickým kořenům budovy a nově ponese název KAFEC. V nejbližších dnech by rovněž měly být dokončeny nové webové stránky (na staré známé adrese www.stadec.cz).


Pro nadcházející sezónu počítáme s domovskou účastí divadel BuranteatrFeste. Ty připravují celkem 7 premiér (Burantatr: hru Amazonie polského autora M. Walczaka v režii Mikoláše Tyce, western Spálená země v režii Adama Doležala, poctu jednomu z hudebních géniů 20. století Zappa v jahodách v režii Zetela a překvapení na závěr sezóny; Feste: tři pokračování cyklu Identita: Otec, Bezmoc aneb Postmoderní muži a Dukla (Dubček – Klaus) – to vše v režii Jiřího Honzírka). Pokračovat bude i cyklus čtení YOUGO!

Pravidelně se bude na Stadecu objevovat improvizační show Komediomat, divadelní komiksová ikona FAGI (divadlo DNO), hostovat bude česko-francouzské pohybové divadlo Décalages (dosud pravidelně k vidění pouze v Praze) a těšit se můžete samozřejmě i na pokračování oblíbeného nezávislého nakupování Factory Fashion Market či performance tanečního divadla Oorphane. Nově se budeme podílet na Mezinárodním festivalu identity IFI BrNo. 2 a brněnské části přehlídky Velká inventura.

Domácí produkci Stadecu, v níž zatím vznikly inscenace Expres na západManželské vraždění, by měly doplnit dva tituly (Kurt Cobain aneb Nechám si to projít hlavou v režii Hany Mikoláškové, druhý titul je zatím v jednání).

V závěru loňské sezóny se inscenací Transport představila nová dramaturgická linie Stadec Dorost. V této linii vám postupně představíme v sezóně 2011/2012 další čtyři divadelní pokusy a experimenty, na jejichž vzniku se podílejí profesionálové, studenti a nejrůznější divadelní nadšenci a spřízněné duše. Cílem je dát prostor mladým tvůrcům, jejich pohledu na divadlo, ale hlavně otázkám, které si sami kladou a chtěli by je položit i širší veřejnosti. Inscenace by se tak měly stát jakýmsi východiskem pro další setkávání nad danou problematikou (veřejné diskuse, navazující scénické projekty typu čtení, výstavy, koncerty, kulturně-politický Hyde park i debaty ve zrekonstruovaném KAFECu).

Přejeme vám i sobě hodně sil a v nové sezóně ZLOMTE VAZ! Těšíme se na viděnou!
Zdarec Stadec!

zdroj zprávy: Tomáš Kadlec