Zpráva

Divadlo Vosto5 oslaví 15 let své existence
vydáno: 16.11.2011
Divadlo Vosto5 oslaví 15 let své existence 22. 11. od 19.30 h v Ypsilonce komponovaným Galavečerem Speciál.

Divadlo Vosto5, jež patří ke stálicím mezi nezávislými divadelními soubory, oslavilo 15 let své aktivní divadelní činnosti realizací zatím nejrozsáhlejší inscenace Pérák – na jméně nezáleží, rozhodují činy!, uváděné v MeetFactory.


Pro své diváky Vosto5ka, jež je v Praze spjata především se Studiem Ypsilon, kde je již několik sezon stálým hostem, ještě uspořádá na této scéně komponovaný Galavečer Speciál.
V tomto celovečerním pásmu bude možno zhlédnout krátké ukázky téměř ze všech dosud nastudovaných titulů, z nichž některé patří bez nadsázky ke kultovním.
Jednotlivé ukázky z 15leté tvorby budou předvedeny v původním obsazení a jeviště velkého sálu Ypsilonky se tak stane místem setkání většiny aktérů a spolupracovníků Vosto5ky, již se v průběhu 15ti let na její tvorbě podíleli.
Diváci tak budou seznámeni s vývojem divadla, jeho jednotlivými inscenacemi a ukázky budou prokládány současnými písněmi kapely Snaha, kterou tvoří současní členové divadla.

Divadlo Vosto5 má na svém kontě 17 převážně autorských inscenací, z nichž 7 má na současném repertoáru. Vosto5 proslulo svými improvizačními schopnostmi a postupy při tvorbě autorských inscenací.
Míra improvizace je v různých inscenacích různě fixována a tak diváci mohou v současných inscenacích sledovat naprostou improvizaci z tzv. nulového bodu – ve Stand’artním kabaretu – nebo sledovat improvizaci v jednotlivých buňkách v inscenačně pevně zakotveném ději – Košičan 3, Karavan Evropa anebo Teatromat; anebo je možné vidět zcela fixované představení, kde improvizace byla součástí prvotní zkušební fáze stavby situací – zatím poslední inscenace Pérák.

Divadlo proslulo také provozováním divadelního stanu – Divadelního Stand’artu, se kterým po dobu sedmi let sjezdilo většinu tuzemských divadelních a filmových festivalů a zaznamenalo fenomenální divácký ohlas.

Divadlem prošlo přes 50 herců, scénografů a výtvarníků, dnes často spjatých s úplně jinými soubory. Za všechny jmenujme třeba Martina Pechláta, Jiřího Kohouta, Barboru Seidlovou, Halku Třešňákovou, Petra Marka, Petra Vaňka nebo Jáno Sedala.
Stálé tvůrčí jádro tvoří Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Tomina Jeřábek, Petr Prokop a Ondřej Bauer.

Ondřej Cihlář:
„Přestože netrpíme sentimentem, řekli jsme si, že právě 15. výročí je možná ta příležitost zrekapitulovat si naší dosavadní tvorbu, trochu se v ní zorientovat a nabídnout takové shrnutí taky divákům a přinést jim tak jedinečnou možnost nahlédnout do takové bleskové kapesní retrospektivy, která jim proběhne před očima v jediném večeru.“

Petr Prokop:
„Je zajímavé, jak odlišní mohou být naši diváci. Někteří jsou skalními zastánci okamžitých improvizací a nejsou trpěliví při sledování inscenačněji pevnějších představení, a naopak. Největší radost nám ale přinášejí takoví diváci, kteří spolu s námi objevují možnosti všech inscenačních přístupů a výsledků, kterou jsou zcela pevně propojeny naší poetikou, či rukopisem, ale mohou si být od sebe v konečných výstupech dost vzdáleny.“

Jiří Havelka:
„Až při práci na Indiánovi v ohrožení v HaDivadle jsem si uvědomil, jak jsou pro mě důležité ty naše improvizace s Vosto5 – člověk musí být schopen okamžitě se na jevišti před diváky rozhodovat, posuzovat, která situace je vhodná k rozvíjení a která ne, vlastně je potřeba režírovat přítomný okamžik a to se potom hodně hodí při divadelních zkouškách. Režie autorského představení, které vzniká spolu s herci bez textu, je vlastně taková on-line režie, ne ve smyslu aranžování, ale ve smyslu vyvolávání impulsů a okamžité selekce materiálu, musíte zachycovat jemné, třeba i nechtěné momenty, tedy být velmi přizpůsobivý právě probíhajícímu okamžiku zkoušky, a k tomu je Vosto5 výbornou průpravou.“


Chronologie Divadla Vosto5:

VOSTO5 založili v roce 1997 spolužáci z gymnázia Nad alejí v Praze 6 Ondřej Cihlář, David Kašpar a Petr Prokop, kteří tak navázali na činnost v gymnaziálním divadle Class Acts, hraném v anglickém jazyce spolu se zahraničními studenty mezinárodního IB studia.

Prvními představeními divadla (Apartmá v hotelu Plaza, 1997; Podivíni na jevišti, 1998) byly inscenace hotových textů, se kterými divadlo hostovalo mj. v divadlech v Řeznické, Solidarita, Na zábradlí ad.
Až představení Hrusice 1907 (prem. 1999) zahájilo etapu již zcela autorských inscenací, využívajících při vzniku a často i při hraní principů improvizace. Mezitím byli již všichni zakladatelé divadla přijati na pražskou DAMU a stálé základní tvůrčí jádro VOSTO5 dále rozšířili noví spolužáci, studenti akademie Tomina Jeřábek a Jiří Havelka.
S inscenací Snieźka, 2002, pak VOSTO5 prošla všemi postupovými koly národní přehlídky amatérského divadla ČR, včetně získání vítězné ceny Zlatý Alois na Jiráskově Hronovu.
Dnes již derniérovaná představení (Případ: Taneční mistr, 2001; Houslista, 2002; Vajce, 2002; Zahrádkáři, 2005; Čukagek, 2006) byla spjata především se Studiem Damúza v Řetězové ulici, Divadlem Na Prádle nebo Studiem Ypsilon, ve kterém VOSTO5 dosud pravidelně hostuje.

Současný repertoár tvoří představení Košičan 3, 2004, Karavan Evropa, 2006, pouliční komorní projekt The Aviatics, 2003, zcela improvizovaný Stand’artní kabaret, od r. 2003, Špialová ruka, 2008, Teatromat, 2010, Operace: Levý hák, 2010 a zatím nejnovější Pérák - Na jméně nezáleží, rozhodují činy, 2011.
Většina z těchto představení je v Praze k vidění na scéně Studia Ypsilon nebo na častých zájezdech po divadlech a festivalech po celé ČR. Od ledna 2011 uvádí divadlo ve vršovické kavárně Café V lese ještě pravidelnou talkshow Kupé V lese, do které jsou zvány zajímavé osobnosti z kulturně-společenského prostředí.

Vznik inscenací Stand’artní kabaret a Karavan Evropa je pak přímo spjat s letním projektem VOSTO5 – Divadelním Stand’artem – divadlem, kavárnou a tančírnou ve vysloužilém vojenském stanu S-65, se kterým VOSTO5 od r. 2003 obohatili většinu významných českých divadelních a filmových festivalů. Letní turné v r. 2005 zachytil dokumentární kamerou režisér Jiří Lívanec ve filmu ČT Stan. Kuriózní byla zkušenost z téhož roku, kdy byl Stand’art po dvou divokých nocích vykázán z MFF Karlovy Vary z důvodu rušení nočního klidu – především však rusky mluvících rekreantů, ubytovaných v hotelu Central na Divadelním náměstí, kde Stand’art stál. Důkazem správného nasměrování je však kromě bouřlivého přijetí publikem také ocenění Divadelního Stand’artu – pocta Projekt roku 2004 udílená festivalem ...příští vlna / next wave... Za pozornost jistě stojí i umístění na druhé příčce Cen Divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo roku 2005. Roku 2009 byl na Festivalu Letní Letná projekt stanu po intenzivních sedmi sezonách divokého provozu na letních festivalech po celé ČR ukončen.

Jednotlivými inscenacemi prošlo také velké množství spřízněných herců, např. Halka Třešňáková, Petr Marek, Jan Foukal, Ondřej Bauer, Petra Nesvačilová, Jiří Kohout, Markéta Richterová, Kryštof Rímský, Filip Jevič, Barbora Seidlová, Martin Pechlát, Michal Opočenský, Pídro Otipka, Yon Pulkrábek, Ajka Volfová, Magdaléna Černoušková, Líza Mudrová, Markéta Frösslová, Pavel Mašek, Zdeněk Pecha, Petr Vaněk, Ján Sedal, Andrej Polák, Tomáš Měcháček, Jan Novák a Daniel Fajmon, či výtvarníků a scénografů, např. Martin Chocholoušek, Hanka Roubíčková, Marianna Stránská, Josefína a Petr Bakošovi, Kateřina Bažantová, Honza Bažant, Lukáš Kuchinka, Jaroslav Karaok Hrdlička, Alžběta Skálová, Tomáš Filouš ad.

Kromě divadelní činnosti na sebe VOSTO5 upozornila také pořady Baráž a Baráž Speciál na TV stanici Óčko, moderováním dalších pořadů (např. Padající květináč, Horečka páteční noci, Být v obraze, Hotel Insomnia, Věřte nevěřte… ad., vše ČT) a mnoha významných kulturních akcí atd.


zdroj zprávy: Ilona Smejkalová