Ankety

2020+2021

Velká výroční anketa portálu i-divadlo.cz o nejlepší divadelní inscenace,
nejoblíbenější divadlo, nejlepší herecké výkony a jiné počiny (též o propadáky...)

Výroční komunitní anketa se hodnotitelsky ohlíží za uplynulým obdobím v divadlech v celé České republice, resp. událostmi s divadlem souvisejícími. Stejně jako v předchozím ročníku je anketa rozdělena na uživatelskou a redakční část s tím, že obě probíhají paralelně a samostatně, s dvojím vyhlášením výsledků. Pro divácké hlasování je připraveno 5 kategorií.
Sledované období prosinec 2019 - srpen 2021.

/Vzhledem k neběžnému množství premiér v podzimních měsících roku 2021 a vůbec nestandardní situaci spojené s restrikcemi zakončujeme hodnotitelské období ke dni 31. 8. 2021. Je zřejmé, že ani ti nejaktivnější divadelní příznivci nestihnou zhlédnout vše, co by třeba chtěli. Vedle toho chápeme, že za stávajících podmínek část z vás návštěvy divadel a zhlédnutí nových inscenací z pochopitelných důvodů odkládá. Podzimní premiéry zahrneme do dalšího ročníku ankety./

VAŠE NOMINACE ZADEJTE ZDE

 

Přehled kategorií (divácké hlasování - od 11. 12. 2021 do 20. 2. 2022)

 • NEJLEPŠÍ INSCENACE ROKU 2020+2021
 • NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 2020+2021
 • NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 2020+2021
 • NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIVADLO / DIVADELNÍ SOUBOR ROKU 2020+2021
 • „PROPADÁK“ ROKU 2020+2021
   

Redakční volba

Redakce portálu dále vyhlásí:

.......

2019 divácké hlasování - kompletní výsledky
2019 redakční volba - kompletní výsledky


O anketě

1) DIVÁCKÉ HLASOVÁNÍ

Anketa je otevřena všem divadelním příznivcům. Záběr ankety je celorepublikový.

Do každé z kategorií NEJLEPŠÍ INSCENACE, NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON, NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON, NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIVADLO / DIVADELNÍ SOUBOR a „PROPADÁK“ je možné uvést jednu až pět nominací bez ohledu na pořadí.

Každá nominace = jeden bod.

Hlasování bude probíhat prostřednictvím jednoduchého formuláře od 11.12.2021 do 20.2.2022.

Není podmínkou obsadit tipy všechny kategorie či plný počet nominací v kategorii. Pro zařazení do výsledkového zpracování bude však nutné zadat vždy alespoň jednu nominaci v kategoriích NEJLEPŠÍ INSCENACE, NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON, NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON, NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIVADLO / DIVADELNÍ SOUBOR).

V rámci Prahy a Brna v kategoriích NEJLEPŠÍ INSCENACE, NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON, NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON nelze zadávat nominace týkající se pouze jednoho divadla. Takové hlasování bylo vyhodnoceno jako neplatné! Na menší města se toto omezení nevztahuje.

Účastníci ankety mohou vybírat z inscenací a hereckých výkonů, jejichž premiéra se vztahuje k období prosinec 2019 - srpen 2021. Cílem tohoto posunu je eliminace znevýhodnění inscenací premiérovaných na podzim za nepříliš důstojných či restriktivních podmínek pro diváky.

Věnujte, prosím, pozornost i těmto bodům:

 • Anketa je zabezpečena proti aktivitám různých fan clubů a podvodnému hlasování (mj. okamžitý monitoring IP adres v případě podezření).
 • Hlasy vzešlé z „organizovaného“ hlasování nebo v případě neférového přístupu k anketě nebudou započítány.
 • Porušením pravidel se rozumí i několikeré zaslání identických, resp. nápadně podobných formulářů, byť pod různými jmény.
 • Nominační list s nápadně vícečetným hlasováním pouze pro jednoho herce / herečku nebude započítán.
 • Za unfair pokládáme také jednostranné hlasování ze strany zaměstnanců divadel nebo hlasování jako projev podpory ze strany příbuzných herců.
 • Prosíme o respektování, že tato anketa si klade za cíl hledat a nacházet ty nejlepší z nejlepších.

Děkujeme vám, že opět vznikne zajímavá názorová konfrontace, která dlouhodobě má svou váhu - výsledky mnohá divadla ostře sledují. Cílem výroční ankety není nic víc než popularizace dobrého divadla nebo upozornění na méně povedené počiny či nešvary. Body a pořadí, doufáme, nejsou tím nejdůležitějším...

 

2) REDAKČNÍ VOLBA

Redakce na základě interních kritérií veřejně vyhlásí nominace v jednotlivých kategoriích a dle oboru. Následně na základě interního aklamačního hlasování zvolí a veřejně vyhlásí vítěze. V případě, že nebude shledána dostatečná důvodnost, nemusí být v některé z kategorií nominace vyhlášena.
 2019 redakční volba - kompletní výsledky 

2019 divácké hlasování - kompletní výsledky

 

2018 redakční volba - kompletní výsledky   

2018 divácké hlasování - kompletní výsledky

 

2017 redakční volba - kompletní výsledky

2017 divácké hlasování - kompletní výsledky

 

...2016 divácké hlasování - kompletní výsledky

...2015 divácké hlasování - kompletní výsledky

...2014 divácké hlasování - kompletní výsledky

...2013 divácké hlasování - kompletní výsledky

...2012 divácké hlasování - kompletní výsledky

...2011 divácké hlasování - kompletní výsledky