Divadlo D’Epog

informace uvedené u tohoto divadla nemusí být plně aktuální z důvodu nenavázané či nefunkční spolupráce  
scény, kde tento soubor pravidelně hraje:
Industra STAGE
Adresa: Lazaretní 9, Brno [zobrazit na mapě]
[tram 2 Vojenská nemocnice, 4 Nám. Republiky]
Sál Břetislava Bakaly
Adresa: Žerotínovo nám. 6, Brno [zobrazit na mapě]
Poznámky a upozornění:
  • .

Repertoár

SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE - kol.
Premiéra: 23.10.2019. Dramaturgie: Matyáš Dlab. Scéna: Matěj Sýkora. Hudba: Matúš Kobolka. Režie: Lucia Repašská.
Koprodukční inscenace Divadla D’Epog a platformy Terén.
Inscenace tematicky pojednávající o organizaci lidské společnosti, systematizaci mezilidských vztahů, efektivizaci práce a zvyšování výkonnosti, mechanismech kontroly, ovládání a řízení, komunikační přesycenosti a rizicích destabilizace a kolapsu. Východiskem praktické stránky projektu je konfrontační rozhraní mezi prostředím scénické a virtuální reality atakující možnosti divácké percepce a testování jejích limitů.
Úterý - kol.
Premiéra: 9.4.2018. Dramaturgie: Matyáš Dlab. Scéna: Matěj Sýkora. Kostýmy: Lucie Sedláková. Režie: Lucia Repašská.
D’Epog ohlíží na různá porozumění základní podmíněnosti našich životů, smrti, a na různou míru reflexe, které naše životy podrobujeme. Žijeme, přežíváme, dožíváme?
Glitch Bitch
Premiéra: 30.11.2015. Režie: Lucia Repašská.
Živá videoinstalace, která prostřednictvím mediální laboratoře na scéně zkoumá limity demokracie a svobody současné západní společnosti. Interakce herečky se záznamy situací běžného života natočených skrytou kamerou polemizuje s adekvátností míry tolerance, kterou si vzájemně prokazujeme.
Ich Bin Solo (Opera falsa e intacta) - libreto: Zdeněk Polák | hudba: Alexandra Cihanská-Machová
Premiéra: 22.10.2015. Výprava: Lucie Sedláková. Režie: Lucia Repašská.
První část monodramatického triptychu "DIY".
Autorské monodrama žánrově vycházející z tradice klasické opery a féerie. Na půdorysu téměř pohádkového příběhu přátelství delfína a psa pojednává o tématu tolerance a jinakosti. Koncepční hromadění klišé, trapnosti, kýče a absurdity vytváří z této na první pohled líbivé zpěvohry humorní, avšak krutou a jízlivou výpověď o mezilidských vztazích a sexualitě.
Vše, co je krásné, rozmnožit má se - kol.  (1:25x)
Premiéra: 23.4.2015. Dramaturgie: Matyáš Dlab. Výprava: Matěj Sýkora. Režie: Lucia Repašská.
Inscenace zamířená na oblast festivity moderní společnosti, na schopnost či neschopnost lidí slavit, bavit se, sounáležet, kolektivně prožívat. Co a jakým způsobem oslavujeme? Oslava – čas, kdy se přestaneme nudit? Jaké katalyzátory zábavy potřebujeme? Potřebujeme z každodennosti unikat? Kam?
14!  
Sakurambo - Radim Brychta
Monologický exkurz do filozofie smrti, který otevírá otázku vypořádávání se s vlastním selháním, téma fanatismu a pocitu nadřazenosti jedné lidské bytosti nad jinou.
14!  

ARCHIV INSCENACÍ


časový údaj o délce představení je pouze orientační
„x“ u časového údaje = představení je hráno bez přestávky

aktualizace údajů:

I přes maximální snahu udržovat informace u každého divadla aktuální (a zejména u divadel partnerských), je možné, že jsme nějakou změnu či novinku přehlédli, a proto velice uvítáme, když nás na takovou skutečnost upozorníte.
Našli jste na této stránce neaktuální nebo chybějící informaci, napište nám, prosím, na e-mail: aktualizace@i-divadlo.cz.
Děkujme za spolupráci.


Poslední aktualizace: 3.2.2024