Co.Labs

Adresa: Kounicova 20, Brno [zobrazit na mapě]
[tram 3-10-12 Grohova, t-bus 32-34-36 Smetanova]
Ceny vstupenek:
300-200 Kč
umělecké vedení:
Juraj Augustín, Alexandra Bolfová, Simona Augustín, Klaudia Klembarová

Herci, tvůrci, autořiPřání, pochvaly, stížnosti (0)

Z tiskových zpráv (4)

Hodnocení inscenací
Poznámky a upozornění:
  • Uvedené ceny vstupenek jsou platné při včasném pořízení v předprodeji. Cena na pokladně je navýšena o 20 Kč.
  • Rezervované vstupenky nutno vyzvednout nejpozději 15 min. před začátkem představení.
  • Plenérová inscenace I am Important je uváděna na letišti v Medlánkách.
  • Inscenace _____tati je koncipována do netradičního prostoru; je uváděna v bytě č. 8 na adrese Bratislavská 181/1, Brno.

Repertoár

Atatürkiáda - Patrik Boušek, Anna Prstková
Premiéra: 20.11.2023. Podle knihy Witolda Szablowského „Vrah z města meruněk“. Výprava: Klára Vincourová. Hudební spolupráce: Jakub Šulík. Režie: Eva Lietavová.
Na motivy reportážní knihy „Vrah z města meruněk“ polského reportéra Witolda Szablowského. Divadelní průzkum rozpolcenost mezi západním a východním světem, mezi pokrokem a tradicí, mezi (jak zní podtitul inscenace) mešitou a diskotékou...
Uran 235 - Patrik Boušek, Anna Prstková, Eva Lietavová
Premiéra: 6.5.2023. Dramaturgie: Patrik Boušek, Anna Prstková. Výprava: Anna Prstková, Eva Lietavová. Hudba: Jonáš Svoboda, Ryba. Režie: Eva Lietavová.
„Několik kapitol z nukleárního života“ postavených na ověřitelných faktech. O Marii Curie nebo o atomových bombách jsme asi slyšeli všichni. Ale co o nich víme a co to pro nás znamená? Jak nacházet lehkost i při vědomí, že na světě existují tlačítka, která jedním stisknutím mohou způsobit jadernou katastrofu? Dá se vůbec vyrovnat se skutečností, že tuto neskutečnou sílu mají na povel tak omylné bytosti, jakými jsou lidé? A je pravděpodobnější, že vás posere holub, nebo že nastane jaderný konflikt? Názor na jadernou energii dokáže rozštěpit celé národy i kontinenty...
People and Machines - kol.
Premiéra: 6.4.2023. Dramaturgie: Zuzana Žabková. Výprava: Anna Poleteli. Hudba: Huyen Vi Tranová. Choreografie: Alica Minar.
Koprodukční projekt Alica Minar & col. a Co.Labs.
Rosales - Vanda Kavková, Silvie Kudelová
Premiéra: 24.2.2023. Hudební spolupráce: Barbora Černínová. Režie: kol.
Autorská vokálně pohybová performance. „Vidíme její barvy, její květiny. Objevují se na stranách nejtemnějších cest a to i přesto, že prý nikdy neexistovala. Všichni ji známe a tváří v tvář zažíváme. Je tu. Stačí zavolat. Hoří stále jasným, čistým plamenem. Ona - Růžotvará.“
I am Important - Juraj Augustín & kol.
Premiéra: 12.10.2022. Dramaturgie: Simona Vaškovičová-Augustín, Juraj Augustín. Hudba: Ondrej Kalužák. Choreografie: Patrícia Pažická. Režie: Juraj Augustín.
uváděno na letišti v Medlánkách
Plenérová performance rozvíjející tezi „I am normal“, tentokrát tematiku lidství a ženství. Neznámá humanoidní postava ženského pohlaví, kterou může být kterákoliv z nás. Fyzický manifest uprostřed pole dává prostor spočinout v myšlenkách na téma ženství v dnešní společnosti. Její břemeno je fyzicky přítomné, neoblomně staví pilíře vlastní svrchovanosti. Stačí to? Co ještě musí udělat, aby ženy a muži byli společně lidmi, každý ve své plnohodnotné jedinečnosti? Hlasy přímo v uších navádí myšlenky, nutí přehodnocovat společensky zažitou, hluboce zakořeněnou normu. Každým dnem se pomaloučku posouvá, ale pořád v nás zůstává úpěnlivě zarytá...
Not a swan - Patrícia Pažická & kol.
Pohybová performance na pomezí fyzického divadla a tance. Konfrontace s hranicemi vlastní existence a pravidly hry systému, ve kterém žijeme. Bílá instalace propojující svět performerky a diváka, divačky. Zastavení, ticho. Dovolíš si uvolnit se a roztrhá tě to zevnitř...
_____tati - kol.
Premiéra: 23.4.2022. Dramaturgie: Marek Horoščák. Výprava: Eliška Drastíková. Hudba: Martin Konvička. Režie: Alexandra Bolfová.
Autorská inscenace tematizující absenci lásky ve vztahu otec & syn a také sílu archetypálních vzorců chování v kontextu generačních přenosů. Neuchopitelnost vzpomínky jako trvalý stav. Vytěsnění proběhlo už na začátku a slepých skvrn v paměti je čím dál víc. Která verze je ta reálná...?
Eight Cups and the Devil - Roberta Legros Štěpánková, Tomáš Janypka
Premiéra: 7.10.2021. Dramaturgie: Šimon Peták. Hudba: Ivan Palacký. Choreografie a režie: Roberta Legros Štěpánková, Tomáš Janypka.
koprodukční projekt s Orbitou space a Spolkem Z druhé strany
Inscenace, inspirovaná motivy tarotových karet, snažící se tematizovat vztah muže a ženy, kteří „spolu žijí, ale nevědí o tom“.
Lapači prachu - Lucie Faulerová, Eva Lietavová
Premiéra: 21.9.2021. Dramaturgie: Patrik Boušek. Výprava: Kateřina Höferová. Hudba: Jonáš Svoboda. Režie: Eva Lietavová.
Činoherně-loutková inscenace podle stejnojmenného románu Lucie Faulerové. Lapače prachu známe všichni. Válí se nám na poličkách jako relikty minulosti, jako pozůstatky cest, kterými jsme se mohli vydat a nevydali, cest na které se bojíme zapomenout, které se bojíme opustit. Anna by vám o tom mohla povídat. Sama jich má pořádnou sbírku a občas má dokonce pocit, že je jedním z nich. Nebo má ten pocit Vypravěč, který se objevuje v jejím životě (nebo jen v hlavě?) a kterého se nelze zbavit...?
I Am Not Alone - Juraj Augustín, Petr Holík, Patrícia Pažická, Simona Vaškovičová
Premiéra: 19.8.2021. Hudba: Lukáš Palán. Režie: kol.
Šestitunový kámen na náměstí uprostřed Brna a dva lidé - muž a žena, ale na tom asi nezáleží. Setkávají se už dlouho právě zde. Opravdu dlouho. Přicházejí, aby byli viděni. Tak, jak to na tomto místě dělají vždy. Přicházejí, aby viděli i oni vás a vyprávěli vám svůj příběh...
Ein Strudel und Nekonečno - Patrik Boušek, Eva Lietavová
Premiéra: 28.7.2021. Dramaturgie: Patrik Boušek. Výprava: Klára Vincourová. Hudba: Ondřej Zámečník. Režie: Eva Lietavová.
Koprodukční inscenace Mikro-teatra a bazmek entertaiment.
Pomalá komedie o životě, smrti a oblíbeném dezertu geniálního matematika Kurta Gödela, zapomenutého brněnského rodáka se specifickým světonázorem.
Self - Sarah Kane, Alexandra Bolfová & kol.
Premiéra: 2021. Použity citace ze hry Sarah Kane „Crave“ v překladu Jaroslava Achaba Haidlera. Dramaturgie: Martin Hodoň. Scéna: Karolína Srpková. Kostýmy: Eliška Drastíková. Hudba: Jonatán Pastirčák (Pjoni). Režie: Alexandra Bolfová.
online premiéra v březnu 2021
Autorská inscenace volně inspirovaná dílem britské autorky Sarah Kane, jedné z nejvýznamnějších představitelek in-yer-face dramatiky. Hack reality otce, matky, syna, ženy, muže, dítěte, pečujícího, opečovávaného, člověka, narcisty. Introspektivní sonda do potřeb sebe samých v obyčejnosti lidského bytí. Inscenace mapuje téma závislosti. Touha člověka po seberealizaci a sebeurčení je silnější než pud sebezáchovy? O věcech, které se možná skutečně a možná zdánlivě dějí. O lidech, kteří se možná zdánlivě potkávají, znají, milují a zůstávají. Něco se ale stát musí...
14!  
Iona - kol.
Premiéra: 2020. Výprava: kol. Režie: kol.
Inscenace v koprodukci spolku Z druhé strany a ORBITA z. s.
Pohybový duet, jehož inspirací se staly hlavní postavy a motivy Shakespearova dramatu – Macbeth a Lady Macbeth. Začíná však až v momentě ticha po všech bitvách, v momentě zúčtování.
Rabbuni - Silvie Kudelová
Premiéra: 7.3.2020. Kostýmy: Jana Pluháčková. Hudební spolupráce: Ondrej Kalužák. Pohybová spolupráce: Roberta Štěpánková. Scéna a režie: Silvie Kudelová.
Inscenace reflektující prožitek oddělenosti a jednoty, jež může být připodobněn k růstu stromu. Na počátku je malé semínko, zrnko, ve kterém je zakódován celý jeho další vývoj. Z malého zrnka roste strom. Jedinečný kus. Jeho růst a bytí vůbec je však v každém detailu propojeno s celým jeho okolím. Teprve v tomto uvědomění je utvářen celek. Alej, svět. Teprve v tomto uvědomění se stává úplným...
I AM NORMAL: example no. 3 - Juraj Augustín & kol.
Premiéra: 21.2.2020. Dramaturgie: Alexandra Bolfová. Kostýmy: Simona Vaškovičová. Hudba: Ondřej Kalužák. Scéna, choreografie a režie: Juraj Augustín.
Tanečně-pohybové dílo hraničící s výtvarnou instalací, performance a happeningem. Když se pro tvůrce stane divadelní prostor limitujícím...
Wer Ich - Denisa Cupáková, Alexandra Bolfová
Premiéra: 7.11.2019. Výprava: Karolína Srpková. Režie: Alexandra Bolfová.
Inscenace vznikla jako koprodukce Averze_ a DIFA JAMU.
Autorské monodrama inspirované životem Zdeny Werichové. Sebeobětování, sebedefinování, sebepoznání. Sebedestrukce. WER ICH? Feministický hejtspíč o tom, jaká Zdena byla a jaká možná měla být…
LO.VE! - Petr Novák, Kateřina Lukáčová
Premiéra: 25.10.2019. Scéna: Petr Novák, Kateřina Lukáčová & kol. Kostýmy: Andrea Lojkásková, Petra Smejkalová. Choreografie: Tereza Lepold Vejsadová, Lukáš Lepold. Režie: Petr Novák, Kateřina Lukáčová.
Koprodukce Motion Hub a BuranTeatru.
Souborné dílo, kde se dramatická akce vytváří souhrou působení tance, filmu, hudby a kostýmu. Film je scénografickým prvkem, který dokresluje atmosféru, spoluutváří prostředí a rámuje choreografii a fyzickou akci. Složky nejsou nadřazené, ale vzájemně se podporují, tvoří organický celek, systém, organismus.,,

ARCHIV INSCENACÍ


časový údaj o délce představení je pouze orientační
„x“ u časového údaje = představení je hráno bez přestávky

aktualizace údajů:

I přes maximální snahu udržovat informace u každého divadla aktuální (a zejména u divadel partnerských), je možné, že jsme nějakou změnu či novinku přehlédli, a proto velice uvítáme, když nás na takovou skutečnost upozorníte.
Našli jste na této stránce neaktuální nebo chybějící informaci, napište nám, prosím, na e-mail: aktualizace@i-divadlo.cz.
Děkujme za spolupráci.


Poslední aktualizace: 30.11.2023