Co.Labs

Nejbližší představení:
12.2.Ne19:30Lapači prachu
vstupenky
11.4.Út19:30Ein Strudel und Nekonečno
vstupenky
12.4.St19:30Ein Strudel und Nekonečno
18.4.Út19:30Eight Cups and the Devil 
19.4.St19:30Eight Cups and the Devil 
12.2.Ne19:30 vstupenky
Lapači prachu
11.4.Út19:30 vstupenky
Ein Strudel und Nekonečno
12.4.St19:30 
Ein Strudel und Nekonečno
18.4.Út19:30 
Eight Cups and the Devil 
19.4.St19:30 
Eight Cups and the Devil 
Adresa: Kounicova 20, Brno [zobrazit na mapě]
[tram 3-10-12 Grohova, t-bus 32-34-36 Smetanova]
Ceny vstupenek:
300-200 Kč
umělecké vedení:
Juraj Augustín, Alexandra Bolfová, Simona Augustín, Klaudia Klembarová

Herci, tvůrci, autořiPřání, pochvaly, stížnosti (0)

Z tiskových zpráv (2)

Hodnocení inscenací
Poznámky a upozornění:
  • Zóna nezávislého umění CO.LABS je nástupnickou platformou BuranTeateru.
  • Uvedené ceny vstupenek jsou platné při včasném pořízení v předprodeji. Cena na pokladně je navýšena o 20 Kč.
  • Rezervované vstupenky nutno vyzvednout nejpozději 15 min. před začátkem představení.
  • Inscenace _____tati je koncipována do netradičního prostoru; je uváděna v bytě č. 8 na adrese Bratislavská 181/1, Brno.

Repertoár

I am Important - Juraj Augustín & kol.
Premiéra: 12.10.2022. Dramaturgie: Simona Vaškovičová-Augustín, Juraj Augustín. Hudba: Ondrej Kalužák. Choreografie: Patrícia Pažická. Režie: Juraj Augustín.
uváděno na letišti v Medlánkách
Plenérová performance rozvíjející tezi „I am normal“, tentokrát tematiku lidství a ženství. Neznámá humanoidní postava ženského pohlaví, kterou může být kterákoliv z nás. Fyzický manifest uprostřed pole dává prostor spočinout v myšlenkách na téma ženství v dnešní společnosti. Její břemeno je fyzicky přítomné, neoblomně staví pilíře vlastní svrchovanosti. Stačí to? Co ještě musí udělat, aby ženy a muži byli společně lidmi, každý ve své plnohodnotné jedinečnosti? Hlasy přímo v uších navádí myšlenky, nutí přehodnocovat společensky zažitou, hluboce zakořeněnou normu. Každým dnem se pomaloučku posouvá, ale pořád v nás zůstává úpěnlivě zarytá...
Not a swan - Patrícia Pažická & kol.
Pohybová performance na pomezí fyzického divadla a tance. Konfrontace s hranicemi vlastní existence a pravidly hry systému, ve kterém žijeme. Bílá instalace propojující svět performerky a diváka, divačky. Zastavení, ticho. Dovolíš si uvolnit se a roztrhá tě to zevnitř...
_____tati - kol.
Premiéra: 23.4.2022. Dramaturgie: Marek Horoščák. Výprava: Eliška Drastíková. Hudba: Martin Konvička. Režie: Alexandra Bolfová.
Autorská inscenace tematizující absenci lásky ve vztahu otec & syn a také sílu archetypálních vzorců chování v kontextu generačních přenosů. Neuchopitelnost vzpomínky jako trvalý stav. Vytěsnění proběhlo už na začátku a slepých skvrn v paměti je čím dál víc. Která verze je ta reálná...?
Eight Cups and the Devil - Roberta Legros Štěpánková, Tomáš Janypka
Premiéra: 7.10.2021. Dramaturgie: Šimon Peták. Hudba: Ivan Palacký. Choreografie a režie: Roberta Legros Štěpánková, Tomáš Janypka.
koprodukční projekt s Orbitou space a Spolkem Z druhé strany
Inscenace, inspirovaná motivy tarotových karet, snažící se tematizovat vztah muže a ženy, kteří „spolu žijí, ale nevědí o tom“.
SEA - Silvie Kudelová
Moře je obrazem rozmanitosti, krásy i děsu. Je pozvánkou k pozorování neutichající proměnlivosti, přizpůsobení se vnějším vlivům i příkladem mohutné síly. Ačkoli je vše v pohybu, vše stále kotví v hlubokém klidu samozřejmosti tohoto dění. Vlastnosti vodního elementu zrcadlí neustálý pohyb a proměnu člověka. Charakter vody je spojován s ženským charakterem. Otázka ženského poslání z archetypálního hlediska je nosným tématem děje, který scénu po scéně odkrývá rozličné vlastnosti a úlohu žen...
Lapači prachu - Lucie Faulerová, Eva Lietavová
Premiéra: 21.9.2021. Dramaturgie: Patrik Boušek. Výprava: Kateřina Höferová. Hudba: Jonáš Svoboda. Režie: Eva Lietavová.
Činoherně-loutková inscenace podle stejnojmenného románu Lucie Faulerové. Lapače prachu známe všichni. Válí se nám na poličkách jako relikty minulosti, jako pozůstatky cest, kterými jsme se mohli vydat a nevydali, cest na které se bojíme zapomenout, které se bojíme opustit. Anna by vám o tom mohla povídat. Sama jich má pořádnou sbírku a občas má dokonce pocit, že je jedním z nich. Nebo má ten pocit Vypravěč, který se objevuje v jejím životě (nebo jen v hlavě?) a kterého se nelze zbavit...?
I Am Not Alone - Juraj Augustín, Petr Holík, Patrícia Pažická, Simona Vaškovičová
Premiéra: 19.8.2021. Hudba: Lukáš Palán. Režie: kol.
Šestitunový kámen na náměstí uprostřed Brna a dva lidé - muž a žena, ale na tom asi nezáleží. Setkávají se už dlouho právě zde. Opravdu dlouho. Přicházejí, aby byli viděni. Tak, jak to na tomto místě dělají vždy. Přicházejí, aby viděli i oni vás a vyprávěli vám svůj příběh...
Ein Strudel und Nekonečno - Patrik Boušek, Eva Lietavová
Premiéra: 28.7.2021. Dramaturgie: Patrik Boušek. Výprava: Klára Vincourová. Hudba: Ondřej Zámečník. Režie: Eva Lietavová.
Pomalá komedie o životě, smrti a oblíbeném dezertu geniálního matematika Kurta Gödela, zapomenutého brněnského rodáka se specifickým světonázorem.
Self - Sarah Kane, Alexandra Bolfová & kol.
Premiéra: 2021. Použity citace ze hry Sarah Kane „Crave“ v překladu Jaroslava Achaba Haidlera. Dramaturgie: Martin Hodoň. Scéna: Karolína Srpková. Kostýmy: Eliška Drastíková. Hudba: Jonatán Pastirčák (Pjoni). Režie: Alexandra Bolfová.
online premiéra v březnu 2021
Autorská inscenace volně inspirovaná dílem britské autorky Sarah Kane, jedné z nejvýznamnějších představitelek in-yer-face dramatiky. Hack reality otce, matky, syna, ženy, muže, dítěte, pečujícího, opečovávaného, člověka, narcisty. Introspektivní sonda do potřeb sebe samých v obyčejnosti lidského bytí. Inscenace mapuje téma závislosti. Touha člověka po seberealizaci a sebeurčení je silnější než pud sebezáchovy? O věcech, které se možná skutečně a možná zdánlivě dějí. O lidech, kteří se možná zdánlivě potkávají, znají, milují a zůstávají. Něco se ale stát musí...
14!  
Iona - kol.
Premiéra: 2020. Výprava: kol. Režie: kol.
Inscenace v koprodukci spolku Z druhé strany a ORBITA z. s.
Pohybový duet, jehož inspirací se staly hlavní postavy a motivy Shakespearova dramatu – Macbeth a Lady Macbeth. Začíná však až v momentě ticha po všech bitvách, v momentě zúčtování.
Rabbuni - Silvie Kudelová
Premiéra: 7.3.2020. Kostýmy: Jana Pluháčková. Hudební spolupráce: Ondrej Kalužák. Pohybová spolupráce: Roberta Štěpánková. Scéna a režie: Silvie Kudelová.
Inscenace reflektující prožitek oddělenosti a jednoty, jež může být připodobněn k růstu stromu. Na počátku je malé semínko, zrnko, ve kterém je zakódován celý jeho další vývoj. Z malého zrnka roste strom. Jedinečný kus. Jeho růst a bytí vůbec je však v každém detailu propojeno s celým jeho okolím. Teprve v tomto uvědomění je utvářen celek. Alej, svět. Teprve v tomto uvědomění se stává úplným...
I AM NORMAL: example no. 3 - Juraj Augustín & kol.
Premiéra: 21.2.2020. Dramaturgie: Alexandra Bolfová. Kostýmy: Simona Vaškovičová. Hudba: Ondřej Kalužák. Scéna, choreografie a režie: Juraj Augustín.
Tanečně-pohybové dílo hraničící s výtvarnou instalací, performance a happeningem. Když se pro tvůrce stane divadelní prostor limitujícím...
Wer Ich - Denisa Cupáková, Alexandra Bolfová
Premiéra: 7.11.2019. Výprava: Karolína Srpková. Režie: Alexandra Bolfová.
Inscenace vznikla jako koprodukce Averze_ a DIFA JAMU.
Autorské monodrama inspirované životem Zdeny Werichové. Sebeobětování, sebedefinování, sebepoznání. Sebedestrukce. WER ICH? Feministický hejtspíč o tom, jaká Zdena byla a jaká možná měla být…
LO.VE! - Petr Novák, Kateřina Lukáčová
Premiéra: 25.10.2019. Scéna: Petr Novák, Kateřina Lukáčová & kol. Kostýmy: Andrea Lojkásková, Petra Smejkalová. Choreografie: Tereza Lepold Vejsadová, Lukáš Lepold. Režie: Petr Novák, Kateřina Lukáčová.
Koprodukce Motion Hub a BuranTeatru.
Souborné dílo, kde se dramatická akce vytváří souhrou působení tance, filmu, hudby a kostýmu. Film je scénografickým prvkem, který dokresluje atmosféru, spoluutváří prostředí a rámuje choreografii a fyzickou akci. Složky nejsou nadřazené, ale vzájemně se podporují, tvoří organický celek, systém, organismus.,,
Kincugi aneb Věř si, čemu chceš /(Ko)mediální dystopie/ - Patrik Boušek
Premiéra: 16.6.2019. Dramaturgie: Hana Marvanová. Scéna: Kateřina Höferová. Kostýmy: Magdaléna Paráčková. Hudba: Matěj Štrunc. Pohybová spolupráce: Adam Mašura. Režie: Tereza Říhová.
Dystopické (ko)mediální leporelo o současné společensko-politické krizi a mediální manipulaci s nepříliš optimistickou vizí naší budoucnosti. Kam lidstvo může dospět, když se nechá ovládat strachem? Strach o rodinu, strach o práci, strach o život, strach o svobodu, strach o hodnoty, strach o ideály. Tři kmenová společenství, tři náboženství, tři režimy - ne nepodobné těm, které už tu kdysi byly...
Svět je báječné místo - Lawrence Ferlinghetti, Sabina Machačová
Premiéra: 18.2.2018. Překlad básně: Jan Zábrana. Dramaturgie a kostýmy: Sabina Machačová. Hudba: Ondrej Kalužák. Scéna a režie: Juraj Augustín.
Pohybová inscenace na motivy slavné básně amerického básníka z roku 1955, založená na autorské adaptaci, pohybové choreografii, s hudbou a živým zpěvem. Inscenace, která je jako život sám – komická, tragická i ironická, plná naděje i zoufalství. Protože sem tam se dá vonět ke kytkám a okukovat sochy a líbat lidi a tancovat a chodit plavat do řeky. Ale sem tam nám někdo hodí na hlavu nějakou tu bombu...

ARCHIV INSCENACÍ


časový údaj o délce představení je pouze orientační
„x“ u časového údaje = představení je hráno bez přestávky

aktualizace údajů:

I přes maximální snahu udržovat informace u každého divadla aktuální (a zejména u divadel partnerských), je možné, že jsme nějakou změnu či novinku přehlédli, a proto velice uvítáme, když nás na takovou skutečnost upozorníte.
Našli jste na této stránce neaktuální nebo chybějící informaci, napište nám, prosím, na e-mail: aktualizace@i-divadlo.cz.
Děkujme za spolupráci.


Poslední aktualizace: 12.1.2023