Divadlo MALÉhRY

scény, kde tento soubor pravidelně hraje:
Divadlo Bolka Polívky
Adresa: Jakubské nám. 5, Brno [zobrazit na mapě]
[tram 4-9 Nám. Svobody, 3-5-6-11-12 Česká]
Ceny vstupenek:
270 Kč (Divadlo Bolka Polívky)
Poznámky a upozornění:
  • .

Repertoár

Čte­ní ke kafi: Zápis­ky z cest - Daniela Zbytovská
Premiéra: 1.10.2021. Režie: kol.
Pří­ho­dy a postře­hy z cest, ale žád­né ces­to­pi­sy, ani před­náš­ka o paměti­hod­nos­tech. his­tor­ky a drob­né postře­hy ze tři zemí - Itá­lie, Por­tu­gal­ska a Kréty. My lidé rádi ces­tu­je­me. Jako bychom tou­ži­li spat­řit vlast­ní tvá­ře v odra­zu jiných zrca­del na poza­dí jiné kul­tu­ry. Migru­je­me z mís­ta na mís­to, hle­dá­me svo­bo­du, hle­dá­me svo­ji pod­sta­tu, hle­dá­me sebevyjádření a pozná­vá­ní cizích kul­tur nám k tomu výraz­ně pomáhá...
Čtení ke kafi - Daniela Zbytovská
Premiéra: 5.10.2016. Režie: kol.
Chvilka pohody a pohledů na obyčejný život kolem nás.
Biostory - Daniela Zbytovská
Premiéra: 23.5.2013. Scéna: Pavel Matoušek. Kostýmy: Marie Mukařovská. Režie: kol.
„Chceme být in, chceme poznat sami sebe. Chceme být BIO, i když ani nevíme co to přesně znamená. Vždycky se ale najde něco nebo někdo, kdo nám poradí. Když mu za to ovšem dobře zaplatíme...“
Sněhová královna - kol.
Premiéra: 26.1.2008. Na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena. Scéna: Pavel Matoušek. Kostýmy: Marie Mukařovská. Režie: kol.
Poetická humorná pohádka. Známý příběh o Kájovi a Gerdě, jak ho vidí uklízečky Růža, Máňa a jiřina.
D6+  
Vepřo knedlo zelo - Daniela Zbytovská
Premiéra: 30.11.2006. Scéna: Pavel Matoušek. Režie: kol.
Komedie z kravína o touze uniknout z "malého" moravského venkova, symbolizovaného vepřovou se zelím, do velkého světa. Ola zklamaná životem, Irča plná nadějí, mírně opožděná Maruška a podivín Pepan vám odkryjí své touhy, radosti i strasti na pozadí bučících krav...
Bosorky a zpívající havran - kol.
Premiéra: 2.5.2006. Režie: kol.
Bosé bosorky Dorka a Zorka, zpívající havran, ježibaba a dva ježibabí kluci vás zavedou do lesa ke čtvrtému smrku a možná Vás naučí i čarovat...
D6+  
Nebe? - kol.  (1:30x)
Premiéra: 28.10.2005. Scéna: Pavel Matoušek. Kostýmy: Kateřina Jochová. Režie: kol.
Autorská komedie inspirovaná vyprávěním a skutečnými příběhy žen kolem nás. V příběhu učitelky, herečky a kadeřnice dochází ke konfliktům díky odlišnému vidění světa a postojům k mužům. Děj se odehrává tam, kde se ocitáme po smrti.
Ježibaby a ženichové - Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská
Dvě neposedné ježibabky Rozára a Bumbára by túze chtěly ženicha! Namísto hlídání malého brášky Ježourka zkoušejí kouzelná zaklínadla, kterými by si toho pravého přičarovaly.Ještě že je na blízku máma Košťalinda, která je pokaždé vytáhne z bryndy, pěkně je vyplatí a nakonec i poradí . Kdopak bude tím pravým ženichem?
D6+  

ARCHIV INSCENACÍ


časový údaj o délce představení je pouze orientační
„x“ u časového údaje = představení je hráno bez přestávky

aktualizace údajů:

I přes maximální snahu udržovat informace u každého divadla aktuální (a zejména u divadel partnerských), je možné, že jsme nějakou změnu či novinku přehlédli, a proto velice uvítáme, když nás na takovou skutečnost upozorníte.
Našli jste na této stránce neaktuální nebo chybějící informaci, napište nám, prosím, na e-mail: aktualizace@i-divadlo.cz.
Děkujme za spolupráci.


Poslední aktualizace: 30.10.2020