Počet komentářů: 0
Nový komentář

Blog návštěvníků i-divadla

Pro napsání nového článku se, prosím, přihlaste.
TŘI KNIŽNÍ TIPY
Dušan Hübl, 29.4.2011
Tentokrát se nehodlám věnovat žádné zhlédnuté inscenaci, ale rád bych návštěvníky tohoto webu upozornil na zajímavé knížky z produkce Edičního střediska Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Bohužel informovanost o vydávané divadelní literatuře není příliš dobrá a nedávné uzavření knihkupectví Prospero v budově Divadelního ústavu v Praze situaci ještě zhoršilo. Momentálně prostě schází místo, kde by byly k mání všechny dostupné české publikace s divadelní tematikou. Takže alespoň základní informace o záslužném brněnském edičním počinu. Začátkem března se v divadle Husa na provázku odehrál křest tří knih, vydaných v závěru roku 2010. Troufnu si tvrdit, že každý, kdo se zajímá hlouběji o historii Husy na provázku, by se s nimi měl seznámit.

Bořivoj Srba nazval svou obsáhlou monografii (660 stran, cena 450 Kč) Vykročila husa a vzala člověka na procházku. Pojď! Jde o první komplexní zmapování období vzniku a prvních let fungování Husy na provázku (1967 – 1972). Začíná inscenacemi absolventského ročníku JAMU (ještě ve studiu Marta), který divadlo později založil, pokračuje tvorbou Mahenova nedivadla Husa na provázku, jež na amatérské bázi působilo při Domě umění města Brna, a končí rokem 1972, na jehož počátku divadlo po mnoha obstrukcích ze strany úřadů získalo profesionální statut a kompromisní název Divadlo na provázku. Kniha kromě základních informací o vzniku divadla obsahuje obecnější studie o historických zdrojích a dobových souvislostech jeho činnosti, osobní vzpomínky přímých aktérů tehdejších událostí, a hlavně až neuvěřitelně bohatý dokumentační materiál. Počínaje podstatnými informacemi o všech inscenacích, které v tomto období v divadle vznikly, přes dokumentaci jejich soudobých ohlasů a velké množství unikátních fotografií až po reprodukce tiskových materiálů divadla a úředních dokumentů z doby, kdy se rozhodovalo o jeho existenci. Pro poznání zdrojů a východisek, z nichž pak divadlo čerpalo během své již skoro pětačtyřicetileté existence, jde o nenahraditelný a nedocenitelný pramen.

Další dvě publikace přinášejí zasvěcené studie a obsáhlou dokumentaci ke dvěma významným starším inscenacím Divadla na provázku. Petr Oslzlý sestavil sborník nazvaný Commedia dell’arte Divadla na provázku (1974 – 1985) s podtitulem Analýza, rekonstrukce, dokumentace inscenace režiséra Petra Scherhaufera & Harlekýna Boleslava Polívky (284 stran, 170 Kč). Kniha zachycuje vznik této nejhranější inscenace v celých dějinách Husy na provázku a její vývoj od původní podoby dvou samostatných epizod tvořících jedno představení (podle původní představy měli diváci vždy volit dvě z osmi nabízených) až k výslednému tvaru scénáře, který vznikl v roce 1981 jejich propojením do jednoho celku. Doprovod tvoří obrovské množství fotografií Jefa Kratochvíla, reprodukce tiskovin v grafickém designu scénografa inscenace Dušana Ždímala, rekonstruované scénáře dvou nejhranějších epizod a pozdější propojené verze, dobové recenze z domácích zdrojů i z vystoupení v zahraničí a dokumentace účasti na mnoha významných festivalech. Tato inscenace byla totiž prakticky prvním dílem divadla, s nímž bylo konečně „vypuštěno“ i za hranice, včetně západního směru, takže dostalo možnost porovnat svou práci se špičkovými alternativními divadly jinde ve světě a navázat s nimi spolupráci.

Inscenaci jen o málo mladší (1976) je věnována studie Kláry Hanákové Na pohádku máje. Analýza a rekonstrukce inscenace Zdeňka Pospíšila v Divadle na provázku (136 stran, cena 130 Kč). Za největší přínos této publikace považuji to, že se asi jako první podrobně věnuje dílu jednoho z hlavních zakladatelů Husy na provázku, později neprávem poněkud pozapomenutého, ať již vinou emigrace nebo tragického osudu po návratu zpět. Zdeněk Pospíšil totiž ve své době vytvořil některé z těch nejznámějších a nejvýraznějších inscenací divadla, a navíc svým jménem pokrýval tehdy zakázaného Milana Uhdeho a umožnil tak inscenování jeho scénářů (mimo jiné i hry Na pohádku máje). Jinak lze o knize říci totéž jako o Commedii dell´arte: vynikající bohatá dokumentace, doplněná navíc o DVD s unikátním audiozáznamem představení z archivu Bořivoje Srby, rekonstrukcí scény Jozefa Cillera (hrála v inscenaci velmi důležitou roli) v podobě 3D vizualizace, s citacemi recenzí, reprodukcemi fotografií, tiskovin atd.

Prostě brněnská vydavatelská žeň z konce minulého roku se opravdu nadmíru vydařila. Zájemce o uvedené a doporučené publikace odkazuji na e-shop Edičního střediska JAMU.

E-shop JAMU

Další články tohoto uživatele na blogu


Komentáře k tématu bloguPřidat komentář

Přidat komentář

Zatím zde není žádný komentář.