Divadlo Vosto5

Hodnocení inscenací

Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení inscenací redakcí

Inscenace:
Jiří
Landa
Jiří
Koula
Kateřina
Jírová
Helena
Grégrová
Jan
Pařízek
Pavel
Širmer
Lukáš
Holubec
Veronika
Steffanová
80 %   80 % 70 %    
      80 %  
70 % 70 % 70 %      
 70 % 70 %   60 %   
70 % 70 % 70 % 70 %  60 %  50 %
70 % 70 %  70 %     
  70 %      
    60 %