Tygr v tísni

Hodnocení aktuálních inscenací

Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení aktuálních inscenací redakcí

Inscenace:
Pavel
Širmer
Lukáš
Holubec
Pavla
Haflantová
Jiří
Koula
Jan
Pařízek
Lukáš
Dubský
  80 %  70 % 60 %
  70 %    
80 % 60 %  60 %   
70 % 70 %  70 %   
60 % 50 %