Inzerce - programové přehledy

Portál i-divadlo.cz umožňuje generování programových přehledů, termínů, jakož i denních souhrnů či termínů akcí. Evidovaným subjektům nabízíme možnost nasazení skenovacího robota. Úhradový poplatek za úkony spojené se zpracováním dat je diferencován dle kapacity hlediště a regionu. Cena se vztahuje na celý kalendářní rok, nikoli měsíc. Služba zahrnuje přímé propojení na on-line prodej vstupenek (pokud divadlo tuto možnost nabízí).
Není-li technicky možné dosáhnout propojení se vstupenkovým systémem, automaticky snížíme cenu za službu o 30 %.

Základní ceník pro kalendářní rok 2023 - divadla

 kapacita hlavního hracího sálu
 (ev. souhrnná kapacita sálů)
Praha | Brno Ostrava | Plzeň | Liberec | Olomouc |
Ústí nad Labem | Hradec Králové |
České Budějovice | Pardubice | Zlín
Kladno | Most | Opava | Karlovy Vary |
Jihlava | Mladá Boleslav | Uherské Hradiště |
Příbram | Cheb | Šumperk | Český Těšín
 <   65 míst 550 Kč 450 Kč 350 Kč
 < 130 míst 750 Kč 550 Kč 450 Kč
 < 230 míst 950 Kč 650 Kč 550 Kč
 < 330 míst 1150 Kč 750 Kč 650 Kč
 < 430 míst 1350 Kč 950 Kč 750 Kč
 < 530 míst 1550 Kč 1150 Kč 950 Kč
 < 730 míst 1950 Kč 1550 Kč -
 < 930 míst 2350 Kč 1950 Kč -
 > 930 míst 2550 Kč 2150 Kč -

(Souhrnná kapacita je brána v potaz pouze, umožňují-li technické podmínky hrát ve více sálech zároveň.)

sleva proti přímému mediálnímu partnerství je kalkulována individuálně

Základní ceník pro kalendářní rok 2023 - festivaly

 doba trvání  
 < 3 dny 350 Kč
 < 7 dní 750 Kč
 > 8 dní 950 Kč

sleva proti přímému mediálnímu partnerství je kalkulována individuálně

 

Proč umístit programový přehled na portál i-divadlo.cz?

Pouze administrační poplatek za uveřejnění programu platný pro celou divadelní sezonu. Neplatíte za klik (obvyklejší kalkulací za počet kliků by cena za tuto službu vycházela výrazně dráž).

Návštěvník se v případě zájmu díky přímému linku dostane velmi rychle do on-line systému prodeje vstupenek, a to na konkrétní zvolený termín.
Na požádání rádi poskytneme statistické výstupy (kliky na vstupenkové odkazy, počet unikátních uživatelů ad.).

Termíny jsou generované též v denních přehledech, na profilu inscenace, ve fermanech herců, výpisu redakčních tipů ad.

Technické podmínky generování programových přehledů:

  • Data jsou do systému nahrávána pomocí skenovacího robota (pokud je to technicky možné), výjimečně ručním zadáním.
  • Podklady s měsíčním programovým přehledem lze (pro kontrolu) zasílat v běžných souborech (Word, PDF).
  • Pro zasílání podkladů s měsíčními programovými přehledy je k dispozici přímá adresa:
    programy@i-divadlo.cz. Na této adrese také zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Pokud je program divadla generován pomocí skenovacího robota, není nutné nám program zasílat.
Dojde-li však ke změně struktury zdrojové stránky s programovým přehledem na webu divadla (platí též pro změny v prodejních on-line systémech!), prosíme o včasné nahlášení změny, abychom s dostatečným předstihem provedli nové nastavení skriptu. V opačném případě může dojít k přerušení nebo nesprávnému načítání dat, včetně nefunkčnosti linků na prodejní či rezervační systémy. Nebude-li nám změna včas nahlášena, zříkáme se odpovědnosti za přerušení běhu služby a divadlu nevzniká nárok na kompenzaci.

Programová schémata lze zařadit i na více měsíců dopředu. Ve většině případů jsme schopni operativně reagovat na dodatečné změny v programu. Automatické načtení změn proběhne max. do 12 hod.

Forma úhrady:

Bankovním převodem (fakturační dokument je zasílán elektronickou poštou ve formátu .pdf) či dle dohody (lze i osobně).
Upozornění: nejsme plátci DPH.
Objednavatel se zavazuje uhradit za tyto reklamní služby příslušnou částku k datu splatnosti. Poskytovatel, Thaleia z.s., se zavazuje dodržet podmínky zadané objednavatelem a včasné zařazení programového přehledu do systému generování.

Bankovní spojení: 2601259818/2010

Objednávka:

Pro objednávku inzerce nás s přiměřeným předstihem kontaktujte na redakce@i-divadlo.cz.
 


> INZERCE: BANNERY