Inzerce - programové přehledy

Portál i-divadlo.cz umožňuje generování programových přehledů, termínů, jakož i denních souhrnů či termínů akcí. Všem evidovaným subjektům nabízíme možnost nasazení skenovacího robota (ev. jiný způsob nahrávání programu). Administrační poplatek za úkony spojené se zpracováním dat je diferencován dle kapacity hlediště a regionu. Cena se vztahuje na celý kalendářní rok, nikoli měsíc. Služba zahrnuje propojení na rezervační či přímý elektronický prodej vstupenek (pokud divadlo tuto možnost nabízí).
Pokud není technicky možné dosáhnout propojení se vstupenkovým systémem, automaticky snížíme cenu za službu o 30 %.

Základní ceník pro kalendářní rok 2020 - divadla

 kapacita hlavního hracího sálu
 (ev. souhrnná kapacita sálů)
Praha | Brno Ostrava | Plzeň | Liberec | Olomouc |
Ústí nad Labem | Hradec Králové |
České Budějovice | Pardubice | Zlín
Kladno | Most | Opava | Karlovy Vary |
Jihlava | Mladá Boleslav | Uherské Hradiště |
Příbram | Cheb | Šumperk | Český Těšín
 <   65 míst 450 Kč 350 Kč 250 Kč
 < 130 míst 550 Kč 450 Kč 350 Kč
 < 230 míst 750 Kč 550 Kč 450 Kč
 < 330 míst 850 Kč 650 Kč 550 Kč
 < 430 míst 950 Kč 650 Kč 550 Kč
 < 530 míst 1150 Kč 750 Kč 650 Kč
 < 730 míst 1350 Kč 950 Kč -
 < 930 míst 1750 Kč 1150 Kč -
 > 930 míst 1950 Kč 1350 Kč -

(Souhrnná kapacita je brána v potaz pouze, umožňují-li technické podmínky hrát ve více sálech zároveň.)

sleva 20 % je poskytována proti uvedení prolinku na webu partnera k rozhodnému datu 1.12.2019
sleva proti přímému mediálnímu partnerství je kalkulována individuálně (obvykle ve výši 20-40 %)

Základní ceník pro kalendářní rok 2020 - festivaly

 délka trvání  
 < 3 dny 250 Kč
 < 7 dní 550 Kč
 > 8 dní 750 Kč

sleva 20 % je poskytována proti uvedení prolinku na webu partnera

 

Proč umístit programový přehled na stránkách i-divadlo.cz?

Pouze administrační poplatek za uveřejnění programu platný pro celou divadelní sezonu. Neplatíte za klik (obvyklou kalkulací za počet kliků by cena za tuto službu vycházela 4-8x dráž, podle diváckého zájmu).

Návštěvník se v případě zájmu díky přímému linku dostane velmi rychle do on-line systému elektronického prodeje vstupenek, a to na konkrétní zvolený termín.
Na požádání rádi poskytneme statistické výstupy (kliky na vstupenkové odkazy, počet unikátních uživatelů ad.).

Termíny jsou generované též v denních přehledech, na profilu inscenace, ve fermanech herců ad.

Technické podmínky generování programových přehledů:

  • Data jsou do systému nahrávána pomocí skenovacího robota (pokud je to technicky možné), nebo ručním zadáním.
  • Podklady s měsíčním programovým přehledem lze (pro kontrolu) zasílat v běžných souborech (Excel, Word, PDF).
  • Pro zasílání podkladů s měsíčními programovými přehledy je k dispozici přímá adresa:
    programy{@}i-divadlo{.}cz. Na této adrese také zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
  • Nebudou-li podklady s programem divadla doručeny (např. z důvodu opomenutí ze strany divadla), zpětně na tuto skutečnost neupozorňujeme, programová stránka tak zůstane prázdná.

Pokud je program divadla generován pomocí skenovacího robota, není nutné nám program zasílat.
Dojde-li však ke změně struktury zdrojové stránky s programovým přehledem na webu divadla (platí též pro změny v prodejních on-line systémech!), prosíme o včasné nahlášení změny, abychom s dostatečným předstihem provedli nové nastavení skriptu. V opačném případě může dojít k přerušení nebo nesprávnému načítání dat, včetně nefunkčnosti linků na prodejní či rezervační systémy. Nebude-li nám změna včas nahlášena, zříkáme se odpovědnosti za přerušení běhu služby a divadlu nevzniká nárok na kompenzaci.

Programová schémata lze zařadit i na více měsíců dopředu. Ve většině případů jsme schopni operativně reagovat na dodatečné změny v programu. Robot reaguje na případné změny max. do 12 hod.

Forma úhrady:

Bankovním převodem (fakturační dokument je zasílán elektronickou poštou ve formátu .pdf) či dle dohody (lze i osobně).
Upozornění: nejsme plátci DPH.
Objednavatel se zavazuje uhradit za tyto reklamní služby příslušnou částku k datu splatnosti. Poskytovatel, Thaleia z.s., se zavazuje dodržet podmínky zadané objednavatelem a včasné zařazení programového přehledu do systému generování.

Bankovní spojení: 2601259818/2010

Objednávka:

Pro objednávku inzerce nás s přiměřeným předstihem kontaktujte na redakce{@}i-divadlo{.}cz.
 


> INZERCE: UPOUTÁVKOVÉ BANNERY