Jiří Davídek

aktuálně: Divadlo Apropo

Volby

Aktuální inscenace

Inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Divadlo ApropoEvidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.