Jiří Šebánek


Volby

Aktuální inscenace (1)

inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Divadlo Járy Cimrmana (Žižkovské divadlo Járy Cimrmana)

  • Akt  (prem.: 4.10.1967)


Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.