Zpráva

MdB zahájí provoz nové budovy
vydáno: 13.5.2016
Ve středu 25. května 2016 bude v 11.00 hodin slavnostně předána do provozu nová budova Městského divadla Brno, která vyrostla během 18 měsíců v zadním traktu komplexu MdB pro skladové a montážní potřeby, a to díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Brna. Svoji účast na slavnostním otevření přislíbil mj. náměstek ministra kultury René Schreier, primátor města Brna Petr Vokřál či zástupci společností OHL ŽS a 1. Černopolní, jež stály za realizací budovy. Stavbu vyprovodí do svého provozu orchestr a umělci MdB za zvuku písní ze světových muzikálů.

Potřeba montážní haly a skladovacích prostor pro tak velké divadlo se širokým repertoárem a výrobou vlastních rozměrných kulis a stovek kostýmů byla zjevná již dlouhodobě a navazuje dokonce ještě na slib bývalého ministra kultury Pavla Dostála. Montáž, která bude nyní probíhat přímo v divadelním komplexu, také zajistí našim technikům větší míru operativnosti a časovou úsporu při montování kulis, které dříve probíhalo přímo na jevištích divadla. Díky tomu budeme moci rozšířit počet hracích dnů na Činoherní i Hudební scéně a sníží se tak i náklady na dopravu.

Stavba, které předcházelo odstranění chátrajících a téměř nepoužívaných garáží, byla zahájena 10. listopadu 2014. Výběrovým řízením, které zajistila brněnská akciová společnost RTS, byla pro zhotovení projektové dokumentace stanovena 1. Černopolní s.r.o., Ing. arch. Jozef Kubín jí navázal na dřívější stavbu Hudební scény, kterou navrhl společně s Ing. arch. Romanem Machem v roce 2001. Stavební práce na celém projektu pak proběhly pod taktovkou společnosti OHL ŽS, a.s. Ve funkci investora figurovalo Městské divadlo Brno, investiční dozor byl zajištěn externě. Celkové náklady na výstavbu se vyšplhaly do výše cca 44 milionů, přičemž byla z větší části financována z rozpočtu Ministerstva kultury ČR a částečně také z rozpočtu statutárního města Brna.

zdroj zprávy: Městské divadlo Brno