Zpráva

Studenti JAMU nabídnou slavnou komedii Poprask na laguně
vydáno: 3.9.2019
Věhlasným komediálním titulem Poprask na laguně zahájí novou divadelní sezónu studenti Divadelní fakulty JAMU z činoherního ročníku docenta Aleše Bergmana, který inscenaci také režíruje. Premiéra této rozverné novinky se uskuteční ve čtvrtek 5. září v 19 hodin ve Studiu Marta, jediná zářijová repríza o den později.

Jednu ze svých nejúspěšnějších komedií - Poprask na Laguně (La baruffe chiozotte) - napsal Carlo Goldoni v roce 1762. Tato hra měla podle režiséra a pedagoga Bergmana svou platnost v době, kdy vznikala, stejně jako dnes. „V naší inscenaci ji hrajeme v dnešních kostýmech. Zvýrazňujeme divadelní prostor, ve kterém reálně hrajeme, i divadelnost jako takovou. A trochu se topíme v odpadcích. Přísné zasazení do historických reálií Goldoniho doby by nás paradoxně odtahovalo od bezprostředního vnímání postav a jejich vztahů,“ poznamenává ke svému konceptu režisér. Scénu a kostýmy navrhla Klára Vincourová.

Poprask na laguně se stal jednou z nejúspěšnějších Goldoniho komedií právě pro živost a bezprostřednost líčení nejelementárnějších žensko-mužských, žensko-ženských a mužsko-mužských vztahů, kdy vedle sebe může vznikat nový život a vyhlašovat se válka. Sám autor svých Pamětech k jejímu vzniku poznamenal: „Žil jsem v mládí nějaký čas v Chioggii jako koadjutor kancléře. Měl jsem tu pořád dost a dost co dělat s tím početným neklidným obyvatelstvem složeným z rybářů, námořníků a ženských, kteří nemají jiné shromaždiště než ulici. Seznámil jsem se s jejich mravy, jejich zvláštním dialektem či hantýrkou, poznal jsem jejich veselou letoru i jejich prohnanost. Dovedl jsem je tedy vylíčit, jak náleží.“

Bergman vytvořil dvouhodinou inscenaci, v níž se inscenátoři rozhodli použít scénickou hudbu a dvě živě zpívané písničky přímo italské provenience. Mladým hercům pomáhají svou atmosférou, temperamentem a rytmem přibližovat se energii postav a daného žánru. „Italský temperament je specifický, jak každý ví, a souvisí i s onou komediální nadsázkou. A divákům bude tato muzika vnímání inscenace také dokreslovat a zpestřovat,“ míní Bergman. Hudební nastudování obstaral Petr Svozílek.

Goldoni se v Poprasku na laguně zbavil daností žánru commedie dell‘arte s jejími ustálenými typy a jejich vysokou stylizací, která přestávala být schopná reflektovat bezprostřední současnost. Vybudoval žánr situační komedie s velmi spletitými vztahy, láskami a nenávistmi, závistí, soupeřením, intrikami a pomluvami, žárlivostí, hloupou sebestředností a výbušností, agresivitou a konflikty. „Když je nemáme, musíme si je rychle sami vytvořit. To vše na podstatně realističtějším půdorysu a lidověji řečeno na tom našem malém dvorku čili v oné laguně z názvu. Se studenty herectví teď musíme celý ten složitý příběh, všechny ty jednotlivé a řetězící se situace, všechny výrazné postavy, zahrát s dostatečnou přesvědčivostí a nad to ještě s komediální nadsázkou,“ uzavřel režisér.

Říjnové reprízy této inscenace se ve Studiu Marta uskuteční 4. a 7. října.

zdroj zprávy: Luboš Mareček