Zpráva

Všechno je v tobě
vydáno: 4.9.2012
VŠECHNO JE V TOBĚ stojí v titulu nové sezóny 2012/2013 Činoherního studia.
Po předchozí sezóně CO TEĎ / KUDY VEN, v níž ČS oslavilo 40 let svého působení, reagujeme na hledání možné cesty ze společenské krize, jejíž podoby naše divadlo svou tvorbou opakovaně reflektuje.


V Ústí nad Labem, v samém srdci Sudet, v romantické vulkanické krajině, kterou někteří svědkové minulosti popisovali jako Český ráj, a která dnes patří k nejznečištěnějším místům Evropy, hledáme smysl a následky lidských činů, vyjadřujeme potřebu prověření základních hodnot lidské existence. Zajímá nás, zda je to jedinec, který je dnes mírou všech věcí, nebo jestli v lidském přístupu k životu a ke světu stále hrají roli jiné elementy, samotného člověka přesahující. Co všechno je v našich možnostech a schopnostech? Jak jich využíváme a k čemu máme potenciál? Co je nám dáno? Co jsme se naučili? Co jsme popřeli? Co zbylo? Co všechno je kolem a co je v nás?
Klademe důraz na význam jednání každého jednotlivého člověka, který v určitém období života nutně pocítí odpovědnost za smysl svých činů. Vydáváme se proto na očistnou cestu na začátek, do minulosti, do času dětských originálů a mladických ideálů, do stavu původnosti a zrodu, abychom pochopili příběh, který následoval.
Domníváme se, že vše závisí pouze na nás. Nechceme být trpnými svědky, vyzýváme k aktivitě. Očekáváme konfrontaci s archetypálními situacemi světové i osobní historie, při nichž se odkryjí kořeny a prameny naší dnešní civilizace a kultury. Čeká nás dobrodružná cesta za světlem. Čeká nás účtování.

Hlavní dramaturgický plán sezóny 2012/2013 v Činoherním studiu tvoří adaptace filmového cyklu Dekalog polských tvůrců Krzysztofa Kieślowského a Krzysztofa Piesiewicze (režie Filip Nuckolls), dramatizace novely Soukromá vichřice ústeckého "klasika" Vladimíra Párala (režie Thomas Zielinski), hra Tkalci významného německého dramatika přelomu 19. a 20. století Gerharta Hauptmanna (režie Vanessa Denise Emde) a inscenace na motivy autobiografické prózy Josefa Jedličky Kde život náš je v půli se svou poutí, odehrávající se v severočeském Litvínově a okolí (režie Filip Nuckolls).

Tento plán doplní na podzim 2012 divadelní zpracování polodokumentárního románu Chudí v Lodži švédského spisovatele Steva Sema-Sandberga, vznikající v rámci dalšího ročníku našeho festivalu Sudety, a na jaře 2013 česká premiéra nejnovějšího textu rakouské autorky Elfriede Jelinek Bez světla reagujícího na aktuální ekologické katastrofy.

Kromě toho bude Činoherní studio nadále pokračovat v tradici svého turistického klubu Batůžek, v pořádání výstav i dalších kulturních aktivit. Na projekt loňské sezóny – Listy Činoherního studia – navážeme založením vlastního blogu, který bude podobně jako dříve Listy formou jakéhosi „rozšířeného programu“ mapovat především témata jednotlivých inscenací v rámci celkového kontextu sezony.


zdroj zprávy: Vojtěch Bárta (Činoherní studio)