PONEC - divadlo pro tanec

divadlo s bezbariérovým přístupem - obvykle nutná asistence personálu nebo doprovodu lze platit platební kartou vstupenky online, eVstupenka poskytovány slevy pro studenty zvýhodněné předplatné
Nejbližší představení:
program divadla zde není k dispozici
kontaktujte nás
Adresa: Husitská 24a, Praha 3 [zobrazit na mapě]
[bus 133-175-207 U památníku]
Pokladna: vždy 1 hod. před představením
Předprodej: od zveřejnění měsíčního hracího plánu
Začátky: 20.00
Ceny vstupenek:
290-250 Kč
Poznámky a upozornění:
  • Vstupenky nejsou místenkami.
  • Divadlo Ponec je stagionovou scénou, k vidění především projekty pohybového a tanečního divadla.
  • U zahraničních hostů může být cena vstupenky vyšší.
  • Cena vstupenek na dětská představení je 100 Kč (děti), resp. 150 Kč (dospělí).
  • Klub diváků - za administrační poplatek 90 Kč získáte diváckou kartu (platnost 12 měsíců od zakoupení) opravňující k získání cenového zvýhodnění oproti běžné ceně vstupenky, mezi další bonusy patří 10% sleva na baru - nápoje, setkání s umělci po vybraných reprízách, komentovaná prohlídka divadla, možnost účasti na vybraných otevřených zkouškách ad.
  • Divadlo Ponec se též zabývá projekty určeným dětem, které poskytují každému dítěti možnost poznat tanec jako tvořivou uměleckou činnost. Tyto projekty jsou vedeny v několika rovinách: 1) Dětské studio, 2) představení pro děti, 3) experimentální výuka Taneční a pohybové výchovy na ZŠ.

Repertoár

ostatní projekty
IHOPEIWILL - Jaro Viňarský & kol.
Premiéra: 22.4.2024. Výprava: kol. Režie: Jaro Viňarský & kol.
Dílo kombinující fyzickou performanci, zvukový design a vizuální instalaci. Zabývá se naší společnou budoucností na pozadí současného politického napětí a prohlubující se klimatické krize. Navzdory celosvětově převládajícím pocitům strachu a velké nejistoty přináší pocit očekávání a naděje. Inspirací pro vznik inscenace byly rozhovory s lidmi, v nichž nás zajímala optika osobního rodinného zázemí a vztahů napříč generacemi. Jak si představujeme budoucnost nejen pro sebe, ale i pro generace po nás? Jaký svět si pro ně přejeme a co můžeme nebo chceme udělat pro to, aby se tato přání naplnila...?
ostatní projekty
Rukavičkářské závody - Tereza Lenerová, Jiří Havlíček
Premiéra: 27.11.2023. Dramaturgie: Maja Hriešik. Výprava: Radka Vyplašilová. Světelný design: Jan Hugo Hejzlar. Hudba: Floex. Choreografie a režie: Tereza Lenerová.
Taneční inscenace s prvky detektivního thrilleru o naší kůži – přecitlivělé, obnažené a vyděšené stejně jako celá společnost...
ostatní projekty
Stále stejný příběh - Mirka Eliášová, Jana Vöröšová
Premiéra: 5.9.2023. Dramaturgie: Jiří Jakl. Výprava: Renáta Weidlichová. Světelný design: Pavel Havrda. Hudba: Jana Vöröšová. Choreografie: Mirka Eliášová.
Eli & kol. & Orchestr Berg
Hudebně-taneční inscenace inspirovaná dávným inuitským příběhem. Hudebníci se rozpohybují a tanečníci se rozezvučí v inscenaci, jejímž tématem jsou člověk a příroda. Proto se přednostně využívají „recykláty“ – tvůrci se pro ně ponořili do svých skladů, kde na další život čeká nepřeberné množství materiálů, hudebních nástrojů a dalších předmětů...
Piece of Pleasure - Miřenka Čechová, Markéta Vacovská
Premiéra: 22.5.2023. Dramaturgie: Mirko Guido, Alice Koubová. Scéna: Debora Štysová. Kostýmy: Tereza Holubová, Eduard Adam Orszulik. Hudba: Huyen Vi Tranová & kol. Světelný design: Jiří Šmirk. Choreografie a režie: Miřenka Čechová, Markéta Vacovská.
Generační výpověď o stavu bytí, kde krize jako status quo nehledá řešení ani překonání. Jak bychom identifikovali krizi, kdyby měla lidskou podobu? Jak by vypadala, přemýšlela, komunikovala? Inspirováno postaktivismem myslitele Baya Akomolafa, ex-buddhistickou mniškou Kairou Jewel Lingo a obrazy umělecké dvojice Muntean a Rosenblum.
F*cking Beautiful Spring - Petr Boháč
Premiéra: 18.3.2023. Hudební spolupráce: Martin Hůla. Choreografie: Markéta Jandová. Výprava a režie: Petr Boháč.
Inscenace inspirovaná nekonečným posloucháním oratoria „El Niňo“ amerického skladatele Johna Adamse, rapových veršů Kae Tempest a hudebního rituálu skupiny Shortparis z petrohradského undergroundu. Tento příběh se uskutečnil a přežívá mezi námi díky orálnímu vyprávění. Tento příběh je o zrození, o těle v těle, o křičícím šepotu, o zvucích, které tvoří prostor. Tento příběh je o mlaďoučké Marii a o jejím dítěti. Tento příběh je o kruzích, které je nutné překročit, abychom se našli nově...
Seismic - Marie Gourdain, Felix Baumann
Premiéra: 22.11.2022. Scéna: Jan Tomšů. Kostýmy: Magdalena Vrábová. Hudba: Thibault Cohade. Světelný design: Zuzana Režná. Choreografie a režie: Marie Gourdain, Felix Baumann.
Inscenace propojující tanec a fyzické divadlo, která prostřednictvím tance, humoru a scénografického uspořádání vypráví o vzájemné závislosti, které podléhá každé tělo, na něž zároveň působí mechanika prostoru a ostatních těl – neutuchající koloběh přeměny věcí ve vzájemné provázanosti; mocenský vztah, jehož počátek lze jen mlhavě tušit ve sledu událostí.
ME-SA
Inbetween - Soňa Ferienčíková, Mária Júdová, Alexandra Timpau & kol.  (0:40x)
Premiéra: 19.11.2021. Choreografie: Soňa Ferienčíková, Mária Júdová.
Koprodukční inscenace (ME-SA, Tabačka Kulturfabrik, Tanec Praha z.ú. / PONEC - divadlo pro tanec).
Taneční inscenace, inspirovaná interaktivní architekturou, která zkoumá skupinové pnutí ve světě klimatické změny, globální pandemie, neustálého propojení a okamžitých reakcí, kde se prostor mezi námi stává naším kolektivním orgánem žádajícím si změnu...
Mu---tation - Marie Gourdain & kol.
Premiéra: 11.10.2021. Scéna: Marie Gourdain, Magdaléna Vrábová. Kostýmy: Martina Stieglerová. Hudba: Sára Vondrášková. Choreografie: Marie Gourdain, Lucia Kašiarová.
online uvedení modifikované verze vznikajícího projektu v prosinci 2020
Inscenace prozkoumávající možnosti transformace těla, úplného zředění bytí, ale i myšlenku stvoření bytosti od nuly, složené z různých kousků. Je možné, aby tělo, jak ho známe, zmizelo? Nebo aby bylo jiné? Jako když se housenka promění v motýla, rozpadne se na své elementární částice a přemění se podle jiného plánu, jiné architektury? Jak „mu---tovat“ naše myšlení, hodnoty a pohled na svět v nezastavitelném cyklu života a v době, kdy je myšlenka zásadní změny všudypřítomná...?
15!  
dis pla y - Jitka Čechová, Tereza Hradilková
Premiéra: 16.9.2021. Výprava: Terezie Dvořáková. Hudba: Václav Chalupský. Choreografie: Jitka Čechová, Tereza Hradilková. Režie: Maja Hriešik.
předpremiéry od června 2021
Pohybová inscenace, zabývající se hranicí mezi přílišnou sebeprezentací a trapností. Nestaví jen na choreografii, ale vychází z analýzy postojů a pocitů vyvěrajících ze současné situace z přemýšlení o vztahu mezi divákem a umělcem. Divák „není“ a nevíme, jaký bude, až znovu přijde do divadla...
ostatní projekty
Witness - Věra Ondrašíková & kol.
Premiéra: 9.9.2021. Dramaturgie: Marta Ljubková. Výprava: Hana Frišonsová. Hudba: Filip Míšek. Choreografie: Věra Ondrašíková.
online uvedení work-in-progress od prosince 2020
Strom jako materiál, jako metafora, jako téma i jako netradiční jevištní „partner“ člověka, který je ústředním tématem inscenace...
Call Alice - Tereza Ondrová
Premiéra: 22.6.2021. Překlad: Marta Ljubková. Choreografie: Tereza Ondrová.
Inscenace na cestě mezi dokumentem a intimní výpovědí, vlastním tělem a osobní zkušeností. Dvě ženy, obě tanečnice, obě stejně staré, prý si velmi fyzicky podobné. Nejprve o sobě nemají ani tušení, možná jen věděly, že každý má někde svého společníka. Ve společné tvorbě se dotýkají řady témat, jako je ženská psychika a její proměny, osamělost, zranitelnost a v neposlední řadě přijímají stav, ve kterém se momentálně nachází živé umění. A přestože se tyto dvě ženy neznají, mohou sdílet emocionální pouto, které přesahuje geografii...?
ostatní projekty
Treatment of Remembering - kol.
Premiéra: 5.10.2020. Dramaturgie: Petra Hauerová. Výprava: Denisa Švachová. Hudba: Lukáš Palán. Choreografie: kol. Režie: Sabina Bočková, Johana Pocková.
Tři performerky podstupují společně s diváky proceduru rozpomínání, v čase, kdy člověkem vyčerpaná příroda již neexistuje. V poetických tanečních obrazech upadají do stavu rozpomínání se na přírodu ve vyprázdněném časoprostoru. Skrze umělou napodobeninu světa, která vytlačila svět reálný, upozorňují na stále větší nahrazování přírodního prostředí za arteficiální produkty lidské činnosti...
ostatní projekty
Jáma lvová - Sabina Bočková, Johana Pocková
Premiéra: 3.12.2019. Dramaturgie: Viktor Černický. Hudba: Lukáš Palán. Choreografie: Johana Pocková, Sabina Bočková.
Taneční inscenace zabývají se tématem manipulace v osobní, společenské i politické rovině. Dvě performerky se stávají ztělesněním fyzických a vizuálních obrazů inspirovaných mediálním prostorem. V neutichajícím duetu padají spolu s divákem do symbolické jámy lvové, která se stává propastí nejistot a nejednoznačností...
Generace X - Michal Záhora
Premiéra: 21.10.2019. Výprava: Terezie Dvořáková. Hudba: Tomáš Procházka. Choreografie a režie: Michal Záhora.
Poslední uvedení: březen 2022 (v Praze), květen 2022 (na zájezdě).
Taneční sólo vyjadřující pocity generace, jejíž dětství zformoval přelom dvou epoch.
ostatní projekty
Krvavá svatba - Daniela Zálešáková, Eduard Zubák  (Tierra Lo-r-ca)
Premiéra: 8.4.2019. Výprava: Eva Blahová. Choreografie: Eduard Zubák, Jana Drdácká.
Projekt propojující tanec, hudba a činohru, inspirovaný známým dramatem. Jihošpanělská vesnice, kruté osudy, bolest, vztek, touha a nenávist, to vše směstnané do hodiny mezi životem a smrtí. Výrazná světla, temnota a stíny, Luna, co ozáří nejhlubší kouty naší sžírané duše lačnící po pomstě a boji, stejně jako po lásce a usmíření.
Score #44. Methods of excavation - Thomas Steyaert
Premiéra: 12.3.2019. Hudba: Raul Maia, Thomas Steyaert. Choreografie: Thomas Steyaert.
Projekt zkoumá uměleckou praxi a systém mnohostranných možností neformální fyzické komunikace mezi umělci. Vzájemná závislost pohání vnímání a zpracovávání podnětů, které se tak v reálném čase pokoušíme pojmenovat. Vznikající a neustále se obnovující tok pohybových informací vytváří pro diváka četné významy, úrovně pokynů a pocitů.
ostatní projekty
Nepřestávej - Tereza Hradilková  (0:35x)
Premiéra: 21.12.2018. Dramaturgie: Lukáš Jiřička. Kostýmy: Marjetka Kürner Kalous. Hudba: Floex. Choreografie: Tereza Hradilková.
Taneční pohled na dirigování aneb kdo, jak a koho řídí i vede? Kdo je důležitější - dirigent, dílo, interpret či publikum? Kdo má moc a komu patří dílo...?
Same Same - Karine Ponties
Premiéra: 13.12.2018. Světelný design a dramaturgie: Guillaume Toussaint Fromentin. Choreografie: Karine Ponties.
Nečekaný duet tanečnice a režisérky. Inspirovány osobností Bustera Keatona nás přes veškerou odlehčenost formy dokáží dojmout svou hloubkou a upřímností. Společně hledají hranice jemného humoru, ironie či absurdity a postupy jiné než ty, na které jsme byli zvyklí...
ostatní projekty
PLI - Viktor Černický
Premiéra: 11.11.2018. Dramaturgie: Lukáš Karásek. Výprava: Drahomír Stulír. Choreografie: Viktor Černický.
Taneční projekt na pomezí instalace, performance, tance a cirkusu, ve kterém se jediný aktér naplno vrhá do schizofrenní rekonstrukce světa. Barokní robustnost je nahrazena prostorovou skromností a těžkopádné narůstání motivů kompenzuje materiální minimalismus. Stavění a přestavování prostoru nebo dizajn našeho myšlení - PLI konfrontuje nejistou stabilitu architektury s neproměnnou dynamikou člověka...
Výročí - Michal Záhora
Premiéra: 28.10.2018. Dramaturgie: Marta Ljubková. Scéna: Peter Smetáček, Michal Záhora. Kostýmy: Zuzana Kubíčková. Hudba: Carlo Natoli. Choreografie: Michal Záhora, Honza Malík, Jana Vaníčková. Režie: Michal Záhora.
Taneční kaleidoskop z dějin člověka, který může (ale nemusí) připomenout naše současné výročí. Jak odtančit sto let a nezbláznit se z toho? Čtyři různí tanečníci, čtyři odlišná těla, čtyři temperamenty a řada povědomých okamžiků. Historie v pohybu, tanec jako záznam paměti individuální i kolektivní...
Family Journey - Anton Lachký
Premiéra: 3.11.2017. Scéna: Jiří Votruba. Kostýmy: Anton Lachky, Agáta Seeháková. Hudba: Tomáš Novotný, Anton Lachký. Choreografie: Anton Lachký, Eleonore Valére.
Surrealistický obraz jedné rodiny, která má svoje pravidla a svérázné členy. Jak to asi dopadne, když má každý z nich svou vlastní cestu? A je tento obraz jedné rodiny skutečný nebo je to jen sen, ve kterém obraz visí na stěně starého zámku v Praze...?
Replay - Renan Martins
Premiéra: 18.4.2017. Choreografie: Renan Martins.
Projekt, který se zaobírá propastí mezi akcí a reakcí, zklamáním i uspokojením. Jaké to je, když něco očekáváme? Pětice tanečníků uvádí svá těla do pohybu, jako by je poháněly nekonečné příběhy, záhadné události i prožitá traumata. Společně se snaží rozlousknout hádanky, vyřešit rébusy a složit tak celkový obraz...
You Are Not The One, Who Shall Live Long - Jozef Fruček, Linda Kapetanea
Premiéra: 23.11.2016. Scéna: Jozef Fruček. Kostýmy: Linda Kapetanea, Kristina Záveská-Nováková. Hudba: mastroKristo. Choreografie: Jozef Fruček, Linda Kapetanea.
Mylná představa, že jsme snad pány svého osudu. Stát dlouho beze slov, oněmělý, oči zalité slzami, hlas uvízlý v hrdle, beze smutku, bez hořkosti, bez truchlení za nesprávného muže. Prohlašuje, že není nic cennějšího, než lidský život.
14!  
ostatní projekty
Švihla - Tereza Hradilková
Premiéra: 12.10.2016. Výprava: Marjetka Kürner Kalous. Hudba: Filip Míšek. Choreografie: Tereza Hradilková. Dramaturgie a režie: Biljana Golubovič.
Taneční sólo nejen o skákání přes švihadlo. Symbolizuje i ambici, touhu po výkonu, snahu o sebezdokonalování. „Přeskakuješ sám sebe, překračuješ své hranice, nebo jsi naopak uvězněn v opakujícím se kruhu, ze kterého nelze vystoupit?“
Výš - Florent Golfier, Lukáš Karásek
Premiéra: 20.9.2016. Dramaturgie: Marek Menšík. Výprava: Marie Gourdain. Hudba: Matouš Hejl. Choreografie: Florent Golfier, Lukáš Karásek, Stéphanie N´Duhirahe. Režie: Florent Golfier, Lukáš Karásek.
Fyzické divadlo, během něhož se ocitáme ve světě, který ten náš jen připomíná: dvojice performerů versus jeden podivný předmět s příčlemi a štěřinami. Chtějí se dostat vzhůru, ale výsledek je nejistý: ženou se za mlhavou vidinou, že tam nahoře to bude lepší, jejich pohyb volnější a mysl svobodnější...
Collective Loss of Memory - Jozef Fruček, Linda Kapetanea  (1:05x)
Premiéra: 17.10.2014. Scéna: Jozef Fruček. Kostýmy: Lenka Kovaříková, Linda Kapetanea. Hudba: Vasilis Mantzoukis. Choreografie: Jozef Fruček, Linda Kapetanea.
Inscenace obsahuje mluvenou pasáž v angličtině.
Taneční inscenace pro pět mužů. „Studie provokace“ otevírající téma násilí v současné společnosti, lidské potěšení zabíjet a účastnit se násilí. Inscenace zkoumá jemné aspekty vývoje lidského chování a také to, jakými evolučními tlaky lidstvo prošlo a prochází v současném bezprecedentním způsobu života, jenž je orientován pouze na uspokojování momentálních sobeckých potěšení.
tip redaktora! Tip od redaktorů: Jiří Koula, Michal Novák Tip od redaktorů: Jiří Koula, Michal Novák
inscenace pro děti
Karneval zvířat - Barbora Látalová & kol.  (vhodné od 7 let)
Premiéra: 27.5.2013. Dramaturgie: Hana Strejčková. Kostýmy: Marianna Stránská. Hudba: Palo Rinowski. Choreografie: Barbora Látalová & kol. Režie: Barbora Látalová.
Tanečně divadelní interaktivní inscenace na motivy stejnojmenné hudební suity francouzského skladatele Camille Saint-Saënse. Multimediální inscenace propojující pohyb a tanec s videoprojekcemi, originální hudbou a zvuky a v neposlední řadě akcentující i hru světla a stínu, ticha a nehybnosti. Rozmanitý svět živočišné říše, pod zemí i na nebe, v hlubinách i v trávě...
D6+  
Plovárna - Veronika Riedlbauchová
Premiéra: 3.2.2013. Výprava: Marianna Stránská. Režie: Veronika Riedlbauchová.
Autorské žonglérsko-akrobatické představení volně inspirované novelou „Rozmarné léto“ Vladislava Vančury
Mah Hunt - Lenka Vagnerová, Pavel Mašek  (1:00x)
Premiéra: 4.9.2010. Scéna: Jakub Kopecký. Hudba: Ondřej Dědeček. Choreografie: Lenka Vagnerová, Pavel Mašek.
„Žiji ve světě bez zvířat, postrádám jejich pravidla.“ V tomto tanečním duetu se dva lidé rozhodli zažít lov. Jak bude vypadat, závisí na tom, jaká pravidla budou nastolena...
inscenace pro děti
Tanec a fyzika. Fg = G [(m1m2)/r2] - Barbora Látalová
Premiéra: 26.1.2010. Výprava: Kateřina Housková. Choreografie: Barbora Látalová.
Rodinné taneční představení inspirované fyzikálními zákony.
D7+  
GEO - kol.  (inscenace již byla stažena z repertoáru)
Premiéra: 7.10.2023. Hudba: Michal Cáb. Choreografie: Petra Tejnorová, Tereza Ondrová, Monica Gillette.
Poslední uvedení: duben 2024.
Tělo, budova, pozemek. Vše se svojí minulostí. Vše má svůj vlastní rytmus. Jedno ovlivňuje druhé. Ponec je pražské divadlo stojící na skalním podloží, které před 1000 lety zformovala Vltava, řeka, která je dnes vzdálená 1 kilometr. Tereza na tomto podloží tančí už 25 let. Její první sólo zde bylo na symfonickou báseň „Vltava“. Choreografie, kterou v současné době zkoumá pro „GEO“, je topografií všech těchto hráčů a vrstev. Prostřednictvím tohoto tance a s pomocí geofonu nás země pod námi a tělo nad ní provedou krajinou, kterou všichni obýváme...
Zero etc. - Cécile Da Costa  (inscenace již byla stažena z repertoáru)
Premiéra: 26.2.2022. Dramaturgie: Ondřej Holba. Scéna: Dragan Stojčevski. Kostýmy: Dorota Krátká. Hudba: Martin Janíček. Choreografie: Cécile Da Costa, Lukáš Karásek.
Poslední uvedení: duben 2024.
Performance-dialog Cécile Da Costa, její osmileté dcery Thelmy a performera Lukáše Karáska. „Můžeme si vyprávět krásné příběhy, i když čelíme katastrofě?“
D8+  
ostatní projekty
Existuje dojem bytí - Jan Horák, Tereza Lenerová  (inscenace již byla stažena z repertoáru)
Premiéra: 13.12.2021. Dramaturgie: Jan Horák. Scéna: Adam Vačkář. Kostýmy: Marjetka Kürner Kalous, Adam Vačkář. Hudba: Natálie Pleváková. Choreografie: Tereza Lenerová.
Poslední uvedení: únor 2024.
Taneční projekt, jenž pracuje s dřevěnými větvemi jakožto extenzí končetin. Tyto prodloužené dřevěné končetiny lze chápat jako propojení člověka s panenskou přírodou, jako něco životodárného a zároveň omezujícího a až děsivého. To, že existujeme, se učíme uvědomovat, jak vypadáme, se učíme přijímat...
  
Duety - kol.  (inscenace již byla stažena z repertoáru)
Premiéra: 20.12.2019. Dramaturgie: Sodja Lotker. Hudba: Dominik Žižka. Choreografie: Tereza Ondrová, Petra Hauerová, Matthew Rogers. Režie: Petra Tejnorová, Nina Jacques.
Poslední uvedení: květen 2024.
Inscenace vytvářející prostor, ve kterém je možné zpomalit, soustředit se na toho druhého a díky tomu být spolu doopravdy – bez slov, mobilů a dalších doplňků... „Jak být spolu v době rostoucí digitalizace, prohlubujícího se individualismu a osamělosti?“

ARCHIV INSCENACÍ

Již neaktivní scény / soubory: Nanohach


časový údaj o délce představení je pouze orientační
„x“ u časového údaje = představení je hráno bez přestávky

aktualizace údajů:

I přes maximální snahu udržovat informace u každého divadla aktuální (a zejména u divadel partnerských), je možné, že jsme nějakou změnu či novinku přehlédli, a proto velice uvítáme, když nás na takovou skutečnost upozorníte.
Našli jste na této stránce neaktuální nebo chybějící informaci, napište nám, prosím, na e-mail: aktualizace@i-divadlo.cz.
Děkujme za spolupráci.


Poslední aktualizace: 21.5.2024