Jiří Chalupa


Volby

Aktuální inscenace

Inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Kulturní portál.cz

Divadlo J.K.Tyla Plzeň [Nové divadlo - malá scéna]Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.