Karel Hanák

v minulosti: HaDivadlo

Volby

Neaktuální inscenace (3)

inscenace, na kterých se podílel jako tvůrce:

Hudba

HaDivadlo



Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.