Petr Tychtl


Volby

Aktuální inscenace (1)

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Dramaturgie

Pantheon production

Scéna

Pantheon production

Kostýmy

Pantheon production



Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.