Zpráva

Anna Karenina v komorním Divadle Kampa
vydáno: 6.4.2017
V pátek 7. dubna uvádí Divadlo Kampa premiéru své nejnovější inscenace Anna Karenina. Světově proslulý román Lva Nikolajeviče Tolstého inspiroval režisérku Ivetu Duškovou k tvorbě dramatizace, ve které se odvíjejí dva hlavní proudy příběhu. První je příběhem vášnivé, ale sebezničující lásky, jejíž tragické vyústění klade otázku: „Proč?” V druhém příběhu se odvíjí milostné tápání, jehož pravdivost a čistota vede k naplnění a štěstí.

„Tolstoj je velký znalec lidské duše, jejích zákrut a peripetií, a právě v dnešní chaotické době, v které jsou lidské vztahy velmi narušovány, je potřeba pochopení, že ten nejdůležitější vztah je vztah k sobě. Pokud si člověk sám sebe dokáže vážit, ocenit se, mít se rád takový jaký je, pak dokáže totéž dát i druhým: úctu, lásku a pochopení,“ říká o inscenaci její režisérka a ředitelka Divadla Kampa Iveta Dušková.

Příběh Anny Kareniny je niterné a nadčasové drama, které se může odehrát kdekoliv a kdykoliv. Velmi dobře zapadá i do repertoáru komorního Divadla Kampa. Nejde tedy o velkolepou podívanou, ale o sondu do lidských duší, kde to nejdůležitější se odehrává uvnitř. Proto dramatizace klade velký důraz především na hereckou práci. Herci budou hledat autentičnost, opravdovost a jedinečnost každé z postav. „Protože vnější okolnosti nejsou tak důležité, jako ty vnitřní. A v nich tak může divák hledat důvod, proč je osud Anny Kareniny tak tragický,“ dodává režisérka.

Termíny nejbližších repríz:
12.4., 27.4., 15.5. a 8.6.2017

Slovo režisérky, Iveta Dušková:
Drama Anna Karenina jsem si vybrala, protože je to hodně silný příběh a těch je docela málo. Možná taky proto, že jsem kdysi jako mladá herečka toužila Annu Kareninu hrát. Ale hlavně, proto, že v současné době je pro mě toto téma hodně aktuální. Věřím, že když pracuju na něčem, co mě silně zajímá, přenesu svůj zájem i na diváky. Asi nejtěžší pro mě bylo napsat scénář, přeci jen je to 800 stran románu. Vybírat správné situace a scény a pak je třídit, a hlavně se v tom neztratit, to bylo také náročné. Ale protože jsem věděla, že chci, aby to celé bylo o vztazích, tak mě vedl instinkt, který všechno to vedlejší rychle eliminoval. Z mnoha postav Tolstého příběhu jsem vybrala pouze pět základních postav. Některé další se v příběhu také objeví, ale takzvanou neviditelnou formou, buď o nich mluví jiná postava, nebo jsou čteny jejich dopisy a do děje zasahují nepřímo. Divák o nich ví, jen je nikdy neuvidí. Tímto způsobem se tam třeba objeví sestra Kitty Darja, anebo Levinův bratr Sergej či hraběnka Lydie Ivanovna, malý Serjožka a další.

Slovo herečky, Pavla Drtinová (Anna Karenina):
Každý, kdo příběh zná, by si pravděpodobně Kareninu představoval na velké scéně s nesčetným počtem herců, honosnými kostýmy a velkolepými kulisami. Nás je pouze pět herců. Hrajeme velký kus na malém jevišti. Troufám si ale říct, že o to intenzivnější prožitek z příběhu divák může pocítit.

zdroj zprávy: Tereza Niesytová