Zpráva

Izolovat, ale zachovat
vydáno: 23.11.2015
Divadelní spolek Kašpar na jevišti Divadla v Celetné uvede divadelní dokument o Michailu Bulgakovovi, jeho životě a podivném souboji se Stalinem. Hru na základě knihy Deníky Mistra a Markétky napsala Milena Steinmasslová, která se zároveň představí v hlavní dvojroli (člověk Jelena / člověk Michail).

Deníky Michaila Bulgakova umožňují nahlédnout do vnitřního světa jednoho z největších spisovatelů 20. století. Deník, který si začal psát v roce 1921, mu státní moc o pět let později zabavila a trvalo další čtyři roky, než tři sešity vrátila. Proto se Bulgakov rozhodl, že s psaním deníku skoncuje, nicméně v roce 1933 požádal svoji ženu Jelenu Sergejevnu, aby založila svůj deník. A tak její zásluhou sledujeme autorovu tvůrčí činnost, každodenní boj s byrokracií, dohlédajícími orgány, jeho myšlenky i názory, zápas o možnost vlastního vyjádření i zkušenosti ze spolupráce s divadly, zmařené plány až po těžkou chorobu a smrt.

„Když chci najít odpověď na otázky, které ke mně přicházejí v přítomnosti a míří do budoucnosti, vyplatí se podívat do minulosti. Našla jsem tam člověka, jehož život a tvorba mi pomohly nalézt odpovědi,“ říká autorka hry Izolovat, ale zachovat a zároveň představitelka hlavní dvojrole Milena Steinmasslová.
Původně chtěla udělat jednoduchý literární pořad o tom, jak rozdílně vidí svět muž a jak žena. Postupně se nořila do deníků, jejichž zašifrovanost je na hranici srozumitelnosti, četla Bulgakovovy hry a romány, studovala i ostatní literaturu té doby. Nakonec došla k názoru, že mezi tisíci lidských osudů je ten Bulgakovův ojedinělý: „Nebyl to hrdina, nebyl to bojovník. Byl to člověk, který bytostně potřeboval psát a neuměl lhát. Tato vlastnost člověka, který nebyl statečný jinak než právě takto, vyvolala zájem psychopata jménem Stalin. Chtěla jsem říct, že i v totalitním režimu existuje cesta, jak nelhat. Není rozhodně lehká a nemusí skončit dobře,“ dodává Milena Steinmasslová.

Útvar, který vznikl, není psychologickou hrou, text nahlíží Bulgakovův život chvíli jeho vlastníma očima, chvíli očima jeho ženy. Postava Ďábla (Alexander Minajev), tak podobná Wolandovi z Bulgakovova kultovního románu Mistr a Markétka, do tohoto příběhu také patří. Je to bytost, pro kterou čas nehraje žádnou roli. Vidí všechno, co Bulgakov prožívá, zároveň ví, co bylo předtím a co bude potom a nic ho zvlášť nedojímá. Postavy Tajemníka (Petr Halíček) a Hudebníka (Ivo Novák) komentují a posouvají příběh dopředu. Důležitou roli ve hře, stejně jako v Bulgakovově díle, hraje humor.

Premiéra je plánována na 25. listopadu 2015 v Divadle v Celetné pod režijním vedením Šimona Dominika.

zdroj zprávy: Divadlo v Celetné