Zpráva

Páska přestřižena, nová budova v areálu MdB zahájila provoz
vydáno: 27.5.2016
Rok a půl trvala stavba nové budovy Městského divadla Brno, která byla včera, 25. května 2016, během slavnostního ceremoniálu předána a symbolickým přestřižením pásky otevřena a uvedena do provozu.

Průvodního slova se ujal ředitel MdB Stanislav Moša, který na provizorní jeviště pozval architekta stavby Jozefa Kubína, zastupujícího společnost 1. Černopolní, jež zhotovila projektovou dokumentaci; Tomáše Nosska, výkonného ředitele závodu ČR společnosti OHL ŽS, jež stála za realizací budovy; a v neposlední řadě primátora Petra Vokřála, jakožto zástupce města Brna, které stavbu částečně financovalo. Pásku přestřihli společně s ekonomickým náměstkem ředitele MdB Lubomírem Spáčilem. Akustiku a odolnost novostavby hned ozkoušeli umělci Městského divadla Brno Petr Gazdík, Viktória Matušovová a Dušan Vitázek, jejichž sytý a dech beroucí zpěv zaplnil za doprovodu orchestru MdB osm metrů vysokou místnost do poslední skuliny. A ačkoli zazněly dotazy, zda se v tomto prostoru v budoucnu neodehrají i nějaká divadelní představení, bude hala skutečně sloužit pouze svému primárnímu účelu – tedy jako prostor pro vznik a skladování kulis a kostýmů. Po přestřihnutí pásky následovaly komentované prohlídky obou nadzemních podlaží, během nichž byla veřejnost seznámena s rozlehlými prostory a jejich využitím.

Potřeba montážní haly a skladovacích prostor pro tak velké divadlo se širokým repertoárem a výrobou vlastních rozměrných kulis a stovek kostýmů byla zjevná již při výstavbě Hudební scény a navazuje dokonce ještě na slib bývalého ministra kultury Pavla Dostála. Montáž, která bude nyní probíhat přímo v divadelním komplexu, zajistí technikům větší míru operativnosti a časovou úsporu při montování kulis, které dříve probíhalo přímo na jevištích divadla. Díky tomu bude možné rozšířit počet hracích dnů na Činoherní i Hudební scéně a sníží se tak i náklady na dopravu a pronájem externích skladů. Rozměry montážní haly jsou „šité“ přímo na míru potřebám divadla, vždyť kulisy k některým představením jsou až 7 metrů vysoké, například jedna ze scén továrny pro muzikál Flashdance váží necelou tunu. A než dokončí stavbu scény k muzikálu TITANIC, nachodí technici až 25 km.

Stavba, které předcházelo odstranění chátrajících a téměř nepoužívaných garáží, byla zahájena 10. listopadu 2014. Výběrovým řízením, které zajistila brněnská akciová společnost RTS, byla pro zhotovení projektové dokumentace stanovena 1. Černopolní s.r.o., Ing. arch. Jozef Kubín jí navázal na dřívější stavbu Hudební scény, kterou navrhl společně s Ing. arch. Romanem Machem v roce 2001. Stavební práce na celém projektu pak proběhly pod taktovkou společnosti OHL ŽS, a.s. Ve funkci investora figurovalo Městské divadlo Brno, investiční dozor byl zajištěn externě. Celkové náklady na výstavbu se vyšplhaly do výše cca 44 milionů, přičemž byla z větší části (34 mil. Kč) financována z rozpočtu Ministerstva kultury ČR a částečně také z rozpočtu statutárního města Brna. Návoz kulis a kostýmů byl již zahájen.

zdroj zprávy: Lenka Pazourková