Zpráva

Přehlídka sólové tvorby pro děti
[10.2.2011]
Výběrový festival inscenací pro děti od tří let Přehlídka sólové tvorby pro děti se letos uskuteční ve dnech 26. a 27. února 2011 na tradičním místě na Malé scéně divadla Minor. Přehlídka sólové tvorby pro děti, která se bude konat už podeváté, opět nabídne řadu inscenací pro děti od 3 let v podání jednoho herce. Dramaturgie vyhledává kvalitní inscenace pro děti, které jsou založeny na textu, ať už se jedná o dramatizaci literárních předloh či o text na motivy známých pohádek. Dále se pořadatelé snaží najít takové inscenace, které vycházejí vstříc přirozené dětské hravosti a umožňují dětským divákům aktivní zapojení do hry, a to i do dění na jevišti.

Letošním nejvýznamnějším hostem bude velšská vypravěčka Catharine Aran. Dalším významným hostem bude divadlo Neslyším z Brna. Přehlídka sólové tvorby pro děti také opět přivítá dnes již absolventa pražské DAMU Matiju Solceho, který během svého studijního pobytu v Norsku vytvořil pohádku z divokého Laponska o těžkém životě losů, lovců, loveckých psů, starých dam a slepic za polárním kruhem. Naivní divadlo Liberec představí pohádky Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny. Tradiční součástí festivalu jsou tvůrčí dílny, letos to bude oblíbená dílna arabské hudby Marwana Al-Solaimana s ukázkami zdobného arabského písma.