Blog uživatelů i-divadla

Slon se zpětným zrcátkem
vydáno: 10.5.2012, Ten druhý
Celý název: O významu motivu slona se zpětným zrcátkem na ocase v divadelní hře Na mělčině

K tomuto tématu lze přistoupit v zásadě dvěma způsoby - interpretovat jednotlivé části tohoto obrazu zvlášť a vyložit jej jako organický celek.

Začněme u samotného slona. Jeho symbolika je ve hře vyložena opravdu polopatisticky slovy Ingrid, jež se přirovnává ke slonovi na rušné ulici Bangkoku - kolem běží život (představovaný rušnou dopravou), zatímco slon jde kupředu svým pomalým tempem. Na jeho smysly však nepříjemně útočí vnější podněty, navíc neustále na hřbetu cítí tíži (reálný náklad je konkretizací metaforického břemene života).

Vezmeme-li v úvahu, že tématem hry je neuspokojivá nenaplněnost života ženy a touha po faktickém osvobození sebe samé, jeví se býti zcela logickým krokem, když se Ingrid rozhodne, že slona koupí a vrátí ho do přírody coby prostoru, "kde mu bude dobře". Sama Ingrid touto fází prošla výletem do Bangkoku a souběžně s osvobozením slona se snaží navést k témuž své dcery nesoucí svůj náklad nefunkčních vztahů v ubíjejícím prostředí.

Proč má ale slon na ocase zpětné zrcátko? V první řadě jde o směšnou a divácky vděčnou představu těžící z absurdity takové myšlenky - vždyť přece zpětné zrcátko na ocase slona nemůže mít žádnou funkci, je to jako montovat zpětné zrcátko na výfuk automobilu. V této souvislosti se pak nabízí teze, že ona "zpětnost" vlastně nemá být brána v obvyklém smyslu, tedy že nejde o zrcátko, díky němuž člověk hledící kupředu vidí, co je za ním.

Když si představíte slona, jenž má na ocase připevněné zrcátko, které vlivem gravitace míří dolů pod ocas, a poté sami sebe, jak sedíte na slonovi, ohlédnete se za sebe a váš zrak ulpí na onom zrcátku, co spatříte? Ano, přesně ta místa, kam obrazně řečeno na začátku hry směřovaly životy všech ženských postav, pokud už tam tedy dávno nebyly. A to je ta zpětnost, postavy v druhé polovině hry skrze tuto představu nahlížejí do vlastní minulosti.

Lze však vysledovat ještě souvislost týkající se jiné části textu - u rozvíjení myšlenky slona se zpětným zrcátkem na ocase je použita formulace ve smyslu "představte si to, slon, takové velké zvíře... a tak malý ocas". Pokud si nyní uvědomíme přenesený význam slova ocas, snadno se nám vybaví vtípek "pořádný vercajk potřebuje pořádný kryt", přičemž je zde patrné kontrastní spojení "pořádný vercajk" - "malý ocas".

Pokud jde o samotné zpětné zrcátko, jak už jsem napsal, jeho umístění na ocase slona je naprosto nesmyslné, je prostě na špatném místě. Zde můžeme připodobnit samotné zrcátko k ženským postavám, jež se ve svých životech též nacházejí na špatných místech, ať už obrazně či doslovně. Slon pak může představovat jejich partnery - tak jako slon nedbá o zpětné zrcátko na svém ocase, prostě tam je a nanejvýš ho lehce obtěžuje, tak i ženy jsou na okraji zájmu svých partnerů, případně jsou (byť v konečném důsledku nepodstatnou) přítěží, jako je tomu mezi Roos a Howardem.

A konečně lze tuto úvahu i obrátit a tvrdit, že právě partneři jsou zpětnými zrcátky všech žen, tak jako slon navrátivší se do divočiny tak těžko učiní se zrcátkem na ocase, tak i ženy nejsou schopny dojít šťastnějších zítřků spjaty s partnery včerejška.

Shrnuto, obraz slona se zpětným zrcátkem na ocase je na první pohled drobnou hříčkou pro pošimrání divákovy bránice, při bližším pohledu však odráží samu podstatu textu i jeho vrstevnatost - pod lacině úsměvným povrchem se skrývá bohatá síť asociací oťukávající téma tíhy života a osvobození se od ní z několika stran.

Další články tohoto uživatele na blogu


Komentáře k tématu bloguPřidat komentář

Přidat komentář

Zatím zde není žádný komentář.