11:55

Hodnocení aktuálních inscenací

Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení aktuálních inscenací redakcí

Inscenace:
Jiří
Landa
Jiří
Koula
Helena
Grégrová
Jan
Pařízek
Anežka
Hrebiková
Lukáš
Holubec
Pavel
Širmer
Pavla
Haflantová
     60 %   
60 %    60 %    
 50 % 60 % 60 %     
60 %   50 %     
70 % 40 % 70 %    60 %  
       80 %